Rozwód – jak długo należy płacić alimenty na dorosłe/pełnoletnie dziecko ?

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko ? Prawo rodzinne nie przewiduje górnej granicy wieku dziecka, do której trzeba płacić alimenty, Zgodnie z prawem rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Rodzic będzie zwolniony z płacenia alimentów, jeżeli dziecko posiada majątek, z którego dochody wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania.

Ponadto rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dorosłe dziecko jeżeli są one połączone z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, np. dziecko nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, by we własnym zakresie zdobyć kwalifikacje pozwalające mu na finansową samodzielność (nie przykłada się do nauki, nie podejmuje pracy wobec braku kontynuowania nauki, studiuje zaocznie).

Te zasady obowiązują niezależnie od tego czy alimenty na dziecko zostały zasądzone w sprawie o rozwód czy tylko w sprawie o zasądzenie alimentów (np. gdy rodzice dziecka nie byli małżeństwem). Gdy dojdzie do sytuacji kiedy alimenty na pełnoletnie dziecko powinny zostać uchylone należy złożyć pozew potocznie nazywanym pozwem o uchylenie alimentów. Opłata sądowa od pozwu jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu, którą należy wyliczyć w ten sposób:

miesięczna wysokość alimentów x 12 = wartość przedmiotu sporu (np. 700 zł miesięcznie x 12 = wartość przedmiotu sporu 8.400 zł). Wysokość opłat przedstawia się następująco:

a) wartość przedmiotu sporu do 500 złotych = opłata w kwocie 30 złotych;

b) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

c) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

d) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

e) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

f) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

g) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych;

h) ponad 20.000 zł – 5% tej kwoty (np. 23.000 zł x 5% = opłata w wysokości 1.150 zł)

Opłatę należy zawsze zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

 

Minimalne wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata za prowadzenie sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (uchylenie alimentów) także uzależnione jest od wysokości wartości przedmiotu sporu i wynosi:

a) wartość przedmiotu sporu do 500 zł = minimalne wynagrodzenie w kwocie 90 zł;

b) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

c) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

d) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

e) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

f) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

Radca prawny lub adwokat może ustalić z klientem wyższe stawki niż podane powyżej.

 

Jeżeli Sąd uwzględni powództwo w całości (zgodzi się w całości z żądaniami rodzica, który domaga się uchylenia alimentów), to powinien od dziecka na rzecz tego rodzica zasądzić zwrot poniesionych przez niego kosztów w postaci opłaty od pozwu i minimalnego wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata (minimalnego, a więc jeżeli klient umówi się na wyższe wynagrodzenie, to otrzyma zwrot tylko w kwocie minimalnej) jeżeli korzystał z jego pomocy w sądzie oraz zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, którą wpłaca się przed rozpoczęciem sprawy na rachunek bankowy urzędu miasta, w którym znajduje się sąd rozpoznający sprawę.

Oczywiście rodzic nie ma obowiązku domagać się fizycznego zwrotu poniesionych kosztów od dziecka. Jeżeli sąd zasądzi je w wyroku, to tylko od decyzji rodzica będzie zależało czy chce faktycznie otrzymać od dziecka zwrot poniesionych kosztów.

Zapraszam do zapoznania się z moimi pozostałymi wpisami na blogu dotyczącymi sprawy rozwodowej, np.:

Alimenty dla małżonka (współwinnego i niewinnego)

Alimenty dla małżonka – jak długo należy je płacić ?

Podział majątku w sprawie o rozwód

 

Jeżeli chcecie się Państwo ze mną skontaktować, o to potrzebne dane:

Kom: 737-658-658

E-mail: biuro@krp-walbrzych.pl

Pozostałe dane znajdują się w zakładce kontakt na mojej stronie internetowej www.krp-walbrzych.pl