Kategoria: Prawo karne

kluczyki samochodowe i napój alkoholowy

Jazda po alkoholu – jak zmieniły się przepisy w 2022 roku?

Jazda po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach obowiązują surowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. W 2022 roku wprowadzono pewne zmiany w przepisach, mające na celu jeszcze skuteczniejsze zwalczanie tego zjawiska. W niniejszym artykule omówimy, jakie zmiany zaszły

Czytaj więcej

Kara ograniczenia wolności – cz. 2

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.  Skazany ma obowiązek sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania, porządku i dyscypliny. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego

Czytaj więcej
kara ograniczenia wolności, prace porządkowe, adwokat, prawnik, obrońca, radca prawny, kancelaria prawna, porady prawne

Kara ograniczenia wolności -prace społeczne cz. 1

Jedną z kar jaką przewiduje kodeks karny jest kara ograniczenia wolności, która trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Polega ona na 1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne; 2) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Czytaj więcej
obrońca, sprawy karne, bransoletka, adwokat, radca prawny, prawnik, dozór elektroniczny, kancelaria prawna, porady prawne

Bransoletka od komisji penitencjarnej – czyli zmiany w dozorze elektronicznym

W związku z ostatnimi zmianami w ustawie Kodeks Karny Wykonawczy pojawiła się nowość w instytucji dozoru elektronicznego. Polega ona na odciążeniu sądów każdym wnioskiem o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) poprzez umożliwienie komisji penitencjarnej rozpoznania wniosku skazanego o dozór elektroniczny. W jakich sytuacjach może orzekać komisja penitencjarna ? Komisja penitencjarna

Czytaj więcej
obrońca, sprawy karne, bransoletka, adwokat, radca prawny, prawnik, dozór elektroniczny

Kiedy można odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) cz. 2 ?

W dzisiejszym wpisie kontynuuję wątek dozoru elektronicznego ze szczególnym naciskiem na odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie. Jak wskazywałem wcześniej jeżeli jest to możliwe zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który zajmuje się sprawami karnymi. Obrońca po zapoznaniu się ze sprawą będzie w stanie doradzić wszystkie możliwe rozwiązania jakie należy

Czytaj więcej
obrońca, sprawy karne, bransoletka, adwokat, radca prawny, prawnik, dozór elektroniczny

Kiedy można odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) ?

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym dozór elektroniczny (potocznie nazywany bransoletką) jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Niewątpliwie pomocnym w uzyskaniu zgody sądu penitencjarnego na odbywanie kary pozbawienia wolności w ten sposób będzie prawnik (radca prawny lub adwokat) specjalizujący się w sprawach karnych. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować: 1) przebywanie przez skazanego w

Czytaj więcej
warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dobrym rozwiązaniem. Warto mieć skutecznego obrońce w osobie radcy prawnego lub adwokata

Co to jest i na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego ?

Toczące się postępowanie karne przeciwko konkretnej osobie nie zawsze musi zakończyć się wymierzeniem kary. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w kodeksie karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres od roku do maksymalnie 3 lat i nałożyć pewne obowiązki. Nie ma ryzyka trafienia do zakładu karnego lub wykonywania prac społecznych. Do warunkowego umorzenia postępowania karnego

Czytaj więcej
areszt tymczasowy, areszt, środek zapobiegawczy, tymczasowy areszt

Tymczasowe aresztowanie (areszt tymczasowy) w pigułce

Na początku musisz wiedzieć, że postępowanie karne dzieli się na: Postępowanie przygotowawcze (prowadzi je z reguły Policja lub prokurator); Postępowanie sądowe (prowadzi je sąd np. rejonowy, okręgowy); Postępowanie wykonawcze (polegające na wykonaniu kary wydanej przez sąd). Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianych przez kodeks postępowania karnego. Aby zastosować jakikolwiek środek zapobiegawczy w postępowaniu

Czytaj więcej