Dział spadku - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko


W wielu przypadkach spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba. Każdy ze spadkobierców otrzymuje wartość ułamkową majątku przypisaną mu w testamencie lub wynikającą z dziedziczenia ustawowego (czyli na podstawie kodeksu cywilnego). Tym sposobem dziedziczy się ¼ samochodu, ¼ nieruchomości, ¼ środków na koncie zmarłego. Aby zostać właścicielem konkretnej rzeczy w całości, np. samochodu lub nieruchomości, należy dokonać działu spadku.

Jak dokonać działu spadku?

Umowny podział spadku
Spadkobiercy mogą samodzielnie sporządzić umowę działu spadku, jednak taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy w skład spadku nie wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo (jeżeli wchodzą one w skład spadku, to wtedy należy obowiązkowo udać się do notariusza). Zaleca się, aby taka umowa miała formę pisemną. Najlepiej skonsultować jej treść z prawnikiem. Umowę, która nie dotyczy nieruchomości można sporządzić również w formie aktu notarialnego u notariusza, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami (taksą notarialną).

Dział spadku u notariusza
Dział spadku u notariusza jest możliwy, jeżeli postanowienia spadkobierców są zgodne. Notariusz sporządza wtedy umowę, którą odczytuje i zatwierdza. Umowa zawiera wykaz wszystkich elementów spadku wraz z informacją, w jaki sposób je podzielić. Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas trwania procedury (wszystko można załatwić na jednej wizycie u notariusza) oraz możliwość elastycznego podzielenia spadku.

Dział spadku przez sąd
Bardzo często spadkobiercy nie są zgodni w kwestiach majątkowych i wtedy dział spadku należy powierzyć sądowi. Aby to zrobić trzeba złożyć wniosek o dział spadku w odpowiednim sądzie rejonowym. Taki wniosek musi zawierać wykaz elementów spadku oraz propozycję ich podziału. W trakcie postępowania sąd ustala wartość spadku i dąży do sprawiedliwego jego podziału. Jeżeli to możliwe, sąd stara się przyznać konkretną rzecz, konkretnej osobie. Jest to postępowanie trudne i wymagające dużej wiedzy prawnej (w tym orzecznictwa sądowego), zatem zalecam przeprowadzenie postępowania z udziałem radcy prawnego lub adwokata. 

Czy warto dokonać działu spadku?

Choć dział spadku nie jest obowiązkowy, to warto go przeprowadzić jak najszybciej. Współwłasność polega na tym, że nie można decydować o danej rzeczy bez udziału pozostałych spadkobierców – trzeba ustalać kto danego dnia użytkuje samochód, kto ponosi koszty za modernizacje wspólnie odziedziczonego domu, kto ma go użytkować, itd. Zniesienie współwłasności pozwala na samodzielne decydowanie o części majątku i przypisanie jej konkretnej osobie.

Jeżeli potrzebują Państwu prawnika, który pomoże w zakończeniu formalności związanych ze spadkiem, odszkodowaniem, alimentami, to serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zobacz również: rozwód