Dział spadku - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

W wielu przypadkach spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba. Każdy ze spadkobierców otrzymuje wartość ułamkową majątku przypisaną mu w testamencie lub wynikającą z dziedziczenia ustawowego (czyli na podstawie kodeksu cywilnego). Tym sposobem dziedziczy się ¼ samochodu, ¼ nieruchomości, ¼ środków na koncie zmarłego. Aby zostać właścicielem konkretnej rzeczy, np. samochodu lub nieruchomości, należy dokonać działu spadku.

Jak dokonać działu spadku?

Umowny podział spadku Spadkobiercy mogą samodzielnie sporządzić umowę działu spadku, jednak taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy w skład spadku nie wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo (wtedy należy udać się do notariusza). Zaleca się, aby taka umowa miała formę pisemną. Najlepiej skonsultować jej treść z prawnikiem. Można sporządzić ją również w formie aktu notarialnego, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami (taksą notarialną). Dział spadku u notariusza Dział spadku u notariusza jest możliwy, jeżeli postanowienia spadkobierców są zgodne. Notariusz sporządza wtedy umowę, którą odczytuje i zatwierdza. Umowa zawiera wykaz wszystkich elementów spadku wraz z informacją, w jaki sposób je podzielić. Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas trwania procedury (wszystko można załatwić na jednej wizycie u notariusza) oraz możliwość elastycznego podzielenia spadku. Dział spadku przez sąd Bardzo często spadkobiercy nie są zgodni w kwestiach majątkowych i wtedy dział spadku należy powierzyć sądowi. Aby to zrobić trzeba złożyć wniosek o dział spadku w odpowiednim sądzie rejonowym. Taki wniosek musi zawierać wykaz elementów spadku oraz propozycję ich podziału. W trakcie postępowania sąd ustala wartość spadku i dąży do sprawiedliwego jego podziału. Jeżeli to możliwe, sąd stara się przyznać konkretną rzecz, konkretnej osobie.  

Czy warto dokonać działu spadku?

Choć dział spadku nie jest obowiązkowy to warto go przeprowadzić jak najszybciej. Współwłasność polega na tym, że nie można decydować o danej rzeczy bez udziału pozostałych spadkobierców – trzeba ustalać kto danego dnia użytkuje samochód, kto ponosi koszty za modernizacje wspólnie odziedziczonego domu, kto ma go użytkować, itd. Zniesienie współwłasności pozwala na samodzielne decydowanie o części majątku i przypisanie jej konkretnej osobie. Jeżeli potrzebują Państwu prawnika, który pomoże w zakończeniu formalności związanych ze spadkiem, odszkodowaniem , alimentami , to serdecznie zapraszamy do współpracy.