Dział spadku - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko


W wielu przypadkach spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba. Każdy ze spadkobierców otrzymuje wartość ułamkową majątku przypisaną mu w testamencie lub wynikającą z dziedziczenia ustawowego (czyli na podstawie kodeksu cywilnego). Tym sposobem dziedziczy się ¼ samochodu, ¼ nieruchomości, ¼ środków na koncie zmarłego. Aby zostać właścicielem konkretnej rzeczy w całości, np. samochodu lub nieruchomości, należy dokonać działu spadku.

Jak dokonać działu spadku?

Umowny podział spadku
Spadkobiercy mogą samodzielnie sporządzić umowę działu spadku, jednak taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy w skład spadku nie wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo (jeżeli wchodzą one w skład spadku, to wtedy należy obowiązkowo udać się do notariusza). Zaleca się, aby taka umowa miała formę pisemną. Najlepiej skonsultować jej treść z prawnikiem. Umowę, która nie dotyczy nieruchomości można sporządzić również w formie aktu notarialnego u notariusza, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami (taksą notarialną).

Dział spadku u notariusza
Dział spadku u notariusza jest możliwy, jeżeli postanowienia spadkobierców są zgodne. Notariusz sporządza wtedy umowę, którą odczytuje i zatwierdza. Umowa zawiera wykaz wszystkich elementów spadku wraz z informacją, w jaki sposób je podzielić. Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas trwania procedury (wszystko można załatwić na jednej wizycie u notariusza) oraz możliwość elastycznego podzielenia spadku.

Dział spadku przez sąd
Bardzo często spadkobiercy nie są zgodni w kwestiach majątkowych i wtedy dział spadku należy powierzyć sądowi. Aby to zrobić trzeba złożyć wniosek o dział spadku w odpowiednim sądzie rejonowym. Taki wniosek musi zawierać wykaz elementów spadku oraz propozycję ich podziału. W trakcie postępowania sąd ustala wartość spadku i dąży do sprawiedliwego jego podziału. Jeżeli to możliwe, sąd stara się przyznać konkretną rzecz, konkretnej osobie. Jest to postępowanie trudne i wymagające dużej wiedzy prawnej (w tym orzecznictwa sądowego), zatem zalecam przeprowadzenie postępowania z udziałem radcy prawnego lub adwokata. 

Czy warto dokonać działu spadku (podzielić spadek) ?

Choć dział spadku nie jest obowiązkowy, to warto go przeprowadzić jak najszybciej. Współwłasność polega na tym, że nie można decydować o całości danej rzeczy bez udziału pozostałych spadkobierców – trzeba ustalać, kto danego dnia użytkuje samochód, kto ponosi koszty za modernizacje wspólnie odziedziczonego domu, kto ma go użytkować itd. Jeżeli użytkuje go tylko jeden współwłaściciel, to pozostali współwłaściciele mogą domagać się odszkodowania za korzystanie z ich udziałów. Zniesienie współwłasności pozwala na samodzielne decydowanie o majątku i przypisanie go konkretnej osobie. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w sprawach o dział spadku (podział spadku), a także dotyczących dochodzenia odszkodowań oraz innych spornych kwestii, w których potrzebne jest wsparcie radcy prawnego/adwokata.

Jeżeli potrzebują Państwu prawnika, który pomoże w zakończeniu formalności związanych ze spadkiem, odszkodowaniem, alimentami, to serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zobacz również: rozwód