Upadłość konsumencka – Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Gdy sytuacja finansowa jest zła, rosną zadłużenia wobec wierzycieli a w niektórych przypadkach wysokość comiesięcznych odsetek od zadłużenia przekracza miesięczny dochód, to jednym z rozwiązań aby wrócić do życia bez długów jest upadłość konsumencka.

Pomoc prawna dla zadłużonych

Prawnik (radca prawny lub adwokat) oceni czy w konkretnej sytuacji możliwe jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Postępowanie, skutkujące wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, prowadzi również do ustalenia planu spłaty. Przepisy prawne przewidują sytuacje (co prawda nieliczne), w których sąd nie ogłosi upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (w skrócie nazywanej upadłością konsumencką). Radca prawny lub adwokat dokona szczegółowej analizy sprawy i przygotuje dokumentację, wymaganą do prowadzenia postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jako radca prawny specjalizuję się w pomocy prawnej dla zadłużonych. Podejmuję niezbędne czynności, zmierzające do dokładnego rozpoznania sprawy i opracowania planu działania. Radca prawny lub adwokat w mojej kancelarii odpowie na wszelkie pytania w zakresie prawnych możliwości wydostania się dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, a także udzieli pomocy prawnej w trakcie całego postępowania, w tym m.in. weźmie udział w posiedzeniu sądu, na którym będzie ustalany plan spłaty.

Duża ilość przeprowadzonych przeze mnie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej cechuje mnie jako osobę doświadczoną w reprezentacji i doradztwie klientowi w tych sprawach. Działanie radcy prawnego/adwokata nie ogranicza się tylko do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu, ale ma na celu również czuwanie nad postępowaniem po ogłoszeniu upadłości, tj. działaniami syndyka masy upadłości, gdyby nie były one zgodne z przepisami prawa, jak również służenie klientowi radą w kontakcie z syndykiem i udzielaniem odpowiedzi na pojawiąjące się – w toku postępowania – pytania. Na końcu całego procesu mamy w zasadzie najważniejszą dla klienta (upadłego) czynność do wykonania, a więc ustalenie planu spłaty, gdzie w większości przypadków działanie zaangażowanego radcy prawnego/adwokata jest bardzo wskazane, bowiem od poczynionych ustaleń będzie zależało przez ile lat plan spłaty będzie realizowany, w jak wysokich miesięcznych ratach oraz ile ostatecznie wyniesie wynagrodzenie syndyka masy upadłości (jeżeli Sąd wcześniej o tym nie rozstrzygnął).

Po ustaleniu planu spłaty, który następnie się uprawomocni na upadłym ciążą jeszcze pewne obowiązki. Ponadto należy wiedzieć, że w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej lub jej polepszenia plan spłaty może zostać zmieniony, odpowiednio na bardziej korzystny lub mniej korzystny. Na moją pomoc po ustaleniu planu spłaty również możecie Państwo liczyć.

Więcej kwestii, związanych z problematyką oddłużeniową zamieszczam w artykułach o upadłości konsumenckiej na blogu. Udzielam również klientom indywidualnych porad prawnych w siedzibie kancelarii lub poprzez e-mail.

Zobacz również: sprzeciw od nakazu zapłaty