Tag: obrońca

Prawo karne

Kara ograniczenia wolności – cz. 2

Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.  Skazany ma obowiązek sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania, porządku i dyscypliny. Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego

Zobacz więcej »
kara ograniczenia wolności, prace porządkowe, adwokat, prawnik, obrońca, radca prawny, kancelaria prawna, porady prawne
Prawo karne

Kara ograniczenia wolności -prace społeczne cz. 1

Jedną z kar jaką przewiduje kodeks karny jest kara ograniczenia wolności, która trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Polega ona na 1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne; 2) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Zobacz więcej »
obrońca, sprawy karne, bransoletka, adwokat, radca prawny, prawnik, dozór elektroniczny, kancelaria prawna, porady prawne
Prawo karne

Bransoletka od komisji penitencjarnej – czyli zmiany w dozorze elektronicznym

W związku z ostatnimi zmianami w ustawie Kodeks Karny Wykonawczy pojawiła się nowość w instytucji dozoru elektronicznego. Polega ona na odciążeniu sądów każdym wnioskiem o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) poprzez umożliwienie komisji penitencjarnej rozpoznania wniosku skazanego o dozór elektroniczny. W jakich sytuacjach może orzekać komisja penitencjarna ? Komisja penitencjarna

Zobacz więcej »
obrońca, sprawy karne, bransoletka, adwokat, radca prawny, prawnik, dozór elektroniczny
Prawo karne

Kiedy można odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) cz. 2 ?

W dzisiejszym wpisie kontynuuję wątek dozoru elektronicznego ze szczególnym naciskiem na odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie. Jak wskazywałem wcześniej jeżeli jest to możliwe zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który zajmuje się sprawami karnymi. Obrońca po zapoznaniu się ze sprawą będzie w stanie doradzić wszystkie możliwe rozwiązania jakie należy

Zobacz więcej »
obrońca, sprawy karne, bransoletka, adwokat, radca prawny, prawnik, dozór elektroniczny
Prawo karne

Kiedy można odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego (tzw. bransoletka) ?

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym dozór elektroniczny (potocznie nazywany bransoletką) jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Niewątpliwie pomocnym w uzyskaniu zgody sądu penitencjarnego na odbywanie kary pozbawienia wolności w ten sposób będzie prawnik (radca prawny lub adwokat) specjalizujący się w sprawach karnych. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować: 1) przebywanie przez skazanego w

Zobacz więcej »
warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dobrym rozwiązaniem. Warto mieć skutecznego obrońce w osobie radcy prawnego lub adwokata
Prawo karne

Co to jest i na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego ?

Toczące się postępowanie karne przeciwko konkretnej osobie nie zawsze musi zakończyć się wymierzeniem kary. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w kodeksie karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres od roku do maksymalnie 3 lat i nałożyć pewne obowiązki. Nie ma ryzyka trafienia do zakładu karnego lub wykonywania prac społecznych. Do warunkowego umorzenia postępowania karnego

Zobacz więcej »