Prawnik prawo pracy – Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Nasza kancelaria specjalizuje się zarówno w reprezentowaniu pracodawców, jak i pracowników. Sporządzamy regulaminy i inne wewnątrzzakładowe regulacje, kompleksowo doradzamy w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę. Pomagamy też tworzyć umowy o pracę, świadczenie usług, o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności. Reprezentujemy pracowników, wspierając ich przy nieuzasadnionym lub niewłaściwym wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy o pracę. W razie kłopotów wyjaśniamy wątpliwości z zakresu zatrudnienia, wymiaru czasu pracy czy prawa do urlopu.

Dlaczego warto nam zaufać?

Wielu pracowników w Polsce doskonale wie, że w chwili, gdy pracodawca przekracza pewne granice, mogą zgłosić się o pomoc. Prawo zabezpiecza pracownika przed wieloma przypadkami, które mogą ich podczas świadczenia pracy spotkać. Niestety w wyniku niewiedzy i obawy przed utratą pracy, pracownik często pozwala na wykorzystywanie i nieodpowiednie wobec siebie zachowanie. Korzystając z naszych usług, zyskuje się pomoc specjalistów, którzy znają podstawowe zasady prawa pracy i potrafią rozwiązywać skomplikowane kłopoty prawne z tego zakresu. Wśród świadczonych usług oferujemy m.in. weryfikację i analizę prawidłowości działań pracodawcy – w tym także wypowiadanie umów o pracę.

Co oferujemy w ramach prawa pracy?

Bezpodstawne zwolnienie z pracy niestety ma miejsce dość często, dlatego zawsze pomagamy udowodnić brak winy na drodze sądowej i wywalczyć najlepsze warunki odszkodowania. Cenne doświadczenie zdobyte przez wiele lat pozwala uzyskać Klientom należną rekompensatę za niesprawiedliwe rozwiązywanie umowy o pracę. Z naszej pomocy korzystają też kobiety, które zostały zwolnione z powodu ciąży. Aby uniknąć takiej przykrej sytuacji, warto zwrócić się do naszej kancelarii po pomoc. Jeśli zachodzi konieczność, pomagamy także w trudnych i nietypowych sprawach, z którymi zgłaszają się do nas Klienci.

Prawo pracy – kiedy zgłosić się po pomoc?

Prawo pracy jest jedną z dziedzin prawa, której zadaniem jest regulowanie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Swoim zakresem obejmuje też spory zbiorowe, układy i pomoc w uzyskaniu warunków zatrudnienia. W Polsce główny akt prawny, który reguluje tę gałąź prawa, to Kodeks Pracy, a następnie porozumienia i regulaminy. Mimo, że dla wielu osób pomoc prawnika wydaje się być ostatecznością, to w niektórych sytuacjach polubowne rozwiązanie kłopotu może być niemożliwe. Wsparcie naszym specjalistów jest nieocenione również przy występowaniu mobbingu. Mobbing to nic innego, jak zachowania, które mają formę długotrwałego nękania, uciążliwego traktowania oraz zastraszania. Tego typu zachowań może dopuszczać się zarówno pracodawca, jak i kierownicy czy inni współpracownicy. Nasz prawnik pomaga przygotować się do sprawy w sądzie pracy i uzyskać właściwe zadośćuczynienie lub odszkodowanie za poniesione straty moralne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług z zakresu prawa pracy, które świadczymy w kancelarii adwokackiej Patryka Łytko w Wałbrzychu. Gwarantujemy pełne wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.