Obrońca - Sprawy karne - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Radca prawny tak samo jak adwokat może świadczyć kompleksową pomoc (obronę) w sprawach karnych rozpoczynając od postępowania przygotowawczego (najczęściej prokuratura lub policja) poprzez postępowanie w sądzie na postępowaniu wykonawczym kończąc. Radca prawny może wziąć udział w przesłuchaniu klienta jako świadka lub podejrzanego, sporządzać i wysyłać środki zaskarżenia np. na środki zapobiegawcze jak dozór policji lub tymczasowe aresztowanie. Jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności zgodnie z procedura karną. Praktyka wiele razy udowodniła, że warto w sprawie karnej ustanowić prawnika – obrońcę (radca prawny lub adwokat), którego celem jest zapewnienie klientowi sprawiedliwego procesu karnego. Należy pamiętać, że prawo przewiduje uprawnienie, polegające na przesłuchaniu w obecności prawnika (radcy prawnego lub adwokata), co niewątpliwie jest korzystnym rozwiązaniem, albowiem osoba przesłuchiwana przez organy ścigania znajduje się w dużym stresie, jest poddawana różnym presjom przez co może popełnić błędy, które będą miały wpływ na przebieg całego procesu karnego. Prawo karne jest obszerne, zawiera wiele różnych instytucji, które można zastosować w sprawie klienta, jednakże nie rzadko zdarza się, że są one wykorzystywane przez organy ścigania lub sądy dopiero wtedy, gdy zostanie złożony odpowiedni wniosek przez obrońcę (mimo, że organy te mogą je zastosować z urzędu). Mowa tu oczywiście o rozwiązaniach korzystnych dla podejrzanego, oskarżonego lub skazanego, które mogą złagodzić odpowiedzialność, gdy spełnia się wymogi postawione przez ustawodawcę, dlatego ustanowienie obrońcy w sprawie karnej jest bardzo ważne. Ponadto prawo karne może również posłużyć jako obrona praw osoby pokrzywdzonej w sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się nie podlegać pod prawo karne, tzn. utrudnione może być dochodzenie swoich praw na drodze cywilnej (z uwagi na wymogi stawiane przez procedurę cywilną) natomiast łatwiej i taniej można osiągnąć cel kierując sprawę na drogę karną. Najczęściej popełniane przestępstwa z jakimi możemy się spotkać, to:
 1. zabójstwo (art. 148 kodeksu karnego);
 2. nieumyślne spowodowanie śmierci ( art. 155 k.k.);
 3. ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.);
 4. lekki i średni uszczerbek na zdrowiu (art. 157 k.k.);
 5. bójka i pobicie także z użyciem niebezpiecznych przedmiotów (art. 158 i art. 159 k.k.);
 6. narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.);
 7. wypadek w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 177 k.k. i art. 178 k.k.);
 8. nietrzeźwy kierowca (art. 178a k.k.);
 9. prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art. 180a k.k.);
 10. groźba karalna (art. 190 k.k.);
 11. uporczywe nękanie, wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (art. 190a k.k.);
 12. zmuszanie do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art. 191 k.k.);
 13. naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.);
 14. gwałt (art. 197 k.k.);
 15. znęcanie się (art. 207 k.k.);
 16. uchylanie się od alimentów (art. 209 k.k.);
 17. uprowadzenie małoletniego (art. 211 k.k.);
 18. zniesławienie (art. 212 k.k.);
 19. zniewaga (art. 216 k.k.);
 20. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.);
 21. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.);
 22. znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 k.k.);
 23. korupcja – łapownictwo (art. 228 k.k. i art. 229 k.k.);
 24. fałszywe zeznania (art. 233 k.k.);
 25. naruszenie zakazu sądowego (art. 244 k.k.);
 26. wywieranie wpływu na świadka i innych uczestników procesu sądowego (art. 245 k.k.);
 27. posiadanie broni palnej lun amunicji (art. 263 k.k.);
 28.  nielegalne uzyskanie informacji, np. podsłuch (art. 267 k.k.);
 29. Podrobienie lub przerobienie dokumentu albo faktury (art. 270 k.k. i art. 270a k.k.);
 30. Kradzież i kradzież z włamaniem (art. 278 k.k. i art. 279 k.k.);
 31. Rozbój i kradzież rozbójnicza (art. 280 k.k. i art. 281 k.k.);
 32. Przywłaszczenie (art. 284 k.k.);
 33. Oszustwo (art. 286 k.k.);
 34. Zniszczenie mienia (art. 288 k.k.);
 35. Paserstwo (art. 291 k.k.);
 36. Oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.).

Pomoc prawna radcy prawnego lub adwokata w postępowaniu karnym

Prawnicy z mojej kancelarii (radca prawny lub adwokat) rzetelnie i kompleksowo świadczą pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Podczas czynności w postępowaniu przygotowawczym lub na rozprawie w sądzie klientowi towarzyszy umocowany adwokat lub radca prawny. Jeżeli zastanawiają się Państwo, na czym polega różnica między radcą prawnym a adwokatem  to wyjaśniam to na mojej stronie. Klient ma bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub adwokatem, który prowadzi i zna jego sprawę, a więc w każdej chwili może udzielić potrzebnych informacji. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości udzielam również wyczerpujących informacji w kancelarii. Powszechnie wiadomo, że klienci zawsze szukają dobrego adwokata, ale dziś dobry adwokat, to również radca prawny.

Dlaczego w sprawach karnych potrzebny jest obrońca?

Doświadczony adwokat, który ma odpowiednie podejście do spraw karnych, to w większości przypadków bezcenne wsparcie dla Klienta. Może on liczyć na uniknięcie podjęcia złych decyzji, skutkujących poważnymi konsekwencjami, a także na właściwe zdefiniowanie wymaganych dowodów w sprawie. Dodatkowo specjalista może wynegocjować lepsze warunki dobrowolnego poddania się karze, sprawnie odwoływać się od decyzji organów ścigania, z którymi Klient się nie zgadza, a przede wszystkim pozwala oszczędzić czas i nerwy. Zyskuje się też pewność o poprawności złożonych wniosków np. o umorzenie postępowania lub uniewinnienie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą obrońcy spraw karnych w kancelarii adwokackiej Patryka Łytko w Wałbrzychu. Zobacz również: zachowek