Obrońca - Sprawy karne - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH I O WYKROCZENIA

Radca prawny tak samo jak adwokat może świadczyć kompleksową pomoc (obronę) w sprawach karnych rozpoczynając od postępowania przygotowawczego (najczęściej prokuratura lub policja) poprzez postępowanie w sądzie na postępowaniu wykonawczym kończąc.

Radca prawny może wziąć udział w przesłuchaniu klienta jako świadka lub podejrzanego, sporządzać i wysyłać środki zaskarżenia np. na środki zapobiegawcze jak dozór policji lub tymczasowe aresztowanie. Jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności zgodnie z procedura karną.

Praktyka wiele razy udowodniła, że warto w sprawie karnej ustanowić prawnika – obrońcę (radca prawny lub adwokat), którego celem jest zapewnienie klientowi sprawiedliwego procesu karnego. Należy pamiętać, że prawo przewiduje uprawnienie, polegające na przesłuchaniu w obecności prawnika (radcy prawnego lub adwokata), co niewątpliwie jest korzystnym rozwiązaniem, albowiem osoba przesłuchiwana przez organy ścigania znajduje się w dużym stresie, jest poddawana różnym presjom przez co może popełnić błędy, które będą miały wpływ na przebieg całego procesu karnego.

Prawo karne jest obszerne, zawiera wiele różnych instytucji, które można zastosować w sprawie klienta, jednakże nie rzadko zdarza się, że są one wykorzystywane przez organy ścigania lub sądy dopiero wtedy, gdy zostanie złożony odpowiedni wniosek przez obrońcę (mimo, że organy te mogą je zastosować z urzędu). Mowa tu oczywiście o rozwiązaniach korzystnych dla podejrzanego, oskarżonego lub skazanego, które mogą złagodzić odpowiedzialność, gdy spełnia się wymogi postawione przez ustawodawcę, dlatego ustanowienie obrońcy w sprawie karnej jest bardzo ważne.

Ponadto prawo karne może również posłużyć jako obrona praw osoby pokrzywdzonej w sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się nie podlegać pod prawo karne, tzn. utrudnione może być dochodzenie swoich praw na drodze cywilnej (z uwagi na wymogi stawiane przez procedurę cywilną) natomiast łatwiej i taniej można osiągnąć cel kierując sprawę na drogę karną.

Najczęściej popełniane przestępstwa z jakimi możemy się spotkać, to:

 1. zabójstwo (art. 148 kodeksu karnego);
 2. nieumyślne spowodowanie śmierci ( art. 155 k.k.);
 3. ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.);
 4. lekki i średni uszczerbek na zdrowiu (art. 157 k.k.);
 5. bójka i pobicie także z użyciem niebezpiecznych przedmiotów (art. 158 i art. 159 k.k.);
 6. narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.);
 7. wypadek w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 177 k.k. i art. 178 k.k.);
 8. nietrzeźwy kierowca (art. 178a k.k.);
 9. prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art. 180a k.k.);
 10. groźba karalna (art. 190 k.k.);
 11. uporczywe nękanie, wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (art. 190a k.k.);
 12. zmuszanie do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art. 191 k.k.);
 13. naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.);
 14. gwałt (art. 197 k.k.);
 15. znęcanie się (art. 207 k.k.);
 16. uchylanie się od alimentów (art. 209 k.k.);
 17. uprowadzenie małoletniego (art. 211 k.k.);
 18. zniesławienie (art. 212 k.k.);
 19. zniewaga (art. 216 k.k.);
 20. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.);
 21. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.);
 22. znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 k.k.);
 23. korupcja – łapownictwo (art. 228 k.k. i art. 229 k.k.);
 24. fałszywe zeznania (art. 233 k.k.);
 25. naruszenie zakazu sądowego (art. 244 k.k.);
 26. wywieranie wpływu na świadka i innych uczestników procesu sądowego (art. 245 k.k.);
 27. posiadanie broni palnej lun amunicji (art. 263 k.k.);
 28.  nielegalne uzyskanie informacji, np. podsłuch (art. 267 k.k.);
 29. Podrobienie lub przerobienie dokumentu albo faktury (art. 270 k.k. i art. 270a k.k.);
 30. Kradzież i kradzież z włamaniem (art. 278 k.k. i art. 279 k.k.);
 31. Rozbój i kradzież rozbójnicza (art. 280 k.k. i art. 281 k.k.);
 32. Przywłaszczenie (art. 284 k.k.);
 33. Oszustwo (art. 286 k.k.);
 34. Zniszczenie mienia (art. 288 k.k.);
 35. Paserstwo (art. 291 k.k.);
 36. Oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.).

Prawnik z mojej kancelarii (radca prawny lub adwokat) świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego w sposób rzetelny. Na czynnościach w postępowaniu przygotowawczym lub na rozprawie w sądzie zawsze obecny z klientem jest adwokat lub radca prawny. Klient ma bezpośredni kontakt z radcą prawnym, który prowadzi i zna jego sprawę, a więc w każdej chwili może udzielić potrzebnych informacji. Z pewnością nie spotkasz się z brakiem odpowiedzi na zadane pytania lub milczącym telefonem.

Powszechnie wiadomo, że klienci zawsze szukają dobrego adwokata, ale dziś dobry adwokat, to również radca prawny.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo jaka różnica występuje pomiędzy radcą prawnym a adwokatem, to w dużym skrócie mogę wskazać, że nie ma żadnego znaczenia czy skorzystacie Państwo z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat na mojej stronie internetowej.

Zobacz również: zachowek