Windykacja należności – sprawy o zapłatę

Radca prawny Patryk Łytko

Bardzo często zdarza się, że pomimo wystawionej faktury czy zawartej umowy z drugą stroną nie otrzymujemy płatności w całości lub w części. Łatwo wyobrazić sobie jakie to może pociągnąć za sobą skutki, np. dla płynności finansowej firmy. Działa to również w drugą stronę – bezpodstawne skierowanie sprawy do sądu przy braku wiedzy jak bronić swoich praw, może prowadzić do sporych strat finansowych.

Prawnik (radca prawny lub adwokat) zna różne metody dochodzenia zapłaty należnych pieniędzy (windykacja należności) z tytułu wykonanych usług, sprzedanych towarów czy stosownych rozliczeń poczynając od metod polubownych:

  • wezwanie do zapłaty;
  • zawezwanie do próby ugodowej;
  • mediacja

na etapie sądowym kończąc, a więc sporządzeniu dokładnego pozwu o zapłatę i złożeniu go w sądzie. Jeżeli klient posiada trudną sytuację finansową, może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w części lub w całości. Następnie sąd wydaje nakaz zapłaty, od którego druga strona może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty. Jeżeli sąd od razu wyśle pozew do pozwanego, to ma on prawo złożyć odpowiedź na pozew, a gdy nie podejmie żadnych czynności i nie stawi się na rozprawie, to sąd wyda wyrok zaoczny a pozwany może złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego.

Istotną rolę w dochodzeniu roszczeń lub w obronie swoich praw odgrywają dowody jakie posiada klient, a więc umowa, sms-y, wiadomości e-mail, rozmowy na komunikatorach internetowych, świadkowie, nagrania audio i video. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie i ocenić szanse na odzyskanie pieniędzy lub obronę swoich praw mając na uwadze dowody jakimi dysponujemy.

Prowadzę obsługę prawną:

  • klientów indywidualnych (osób fizycznych);
  • działalności gospodarczych;
  • wspólnot mieszkaniowych

które muszą wystąpić przeciwko kontrahentowi z konkretnymi działaniami prawnymi wymagającymi odpowiedniej argumentacji jak również reprezentuję w/w podmioty występujące w charakterze pozwanego lub interwenienta ubocznego. Współpracuję z Klientami z Wałbrzycha i okolic. Zapraszam również do konsultacji prawnych w formie on-line.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz uczciwość i skrupulatność pozwala mi na odpowiednie doradzenie klientowi, jak powinien postąpić w swojej sprawie.

Jako mała kancelaria mam czas dla każdego klienta, z pewnością nie spotkacie się Państwo z brakiem odpowiedzi na zadane pytania lub milczącym telefonem. Otrzymacie Państwo skrupulatnie świadczoną pomoc prawną od początku do końca postępowania, wszystkie dokumenty są sporządzane przez radcę prawnego, klient nie musi sam zajmować się wypełnianiem dokumentów czy ich składaniem w sądzie. Każdą powierzoną mi sprawą zajmuję się osobiście, mając na uwadze konieczność skrupulatnego przeanalizowania sprawy z jaką zgłosił się klient. Na rozprawach zawsze będzie towarzyszył Państwu radca prawny lub adwokat. Bardzo dobrze znam zleconą mi sprawę, w każdej chwili klient może się ze mną skontaktować w dowolny sposób, aby uzyskać potrzebne mu informacje lub dokumenty.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo jaka różnica występuje pomiędzy radcą prawnym a adwokatem, to w dużym skrócie mogę wskazać, że nie ma żadnego znaczenia czy skorzystacie Państwo z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać więcej na ten temat na mojej stronie internetowej.

Zobacz również: obrońca w sprawach karnych i wykroczeniach