Windykacja należności – sprawy o zapłatę

Radca prawny Patryk Łytko

Bardzo często zdarza się, że pomimo wystawionej faktury czy zawartej umowy z drugą stroną nie otrzymujemy płatności w całości lub w części. Łatwo wyobrazić sobie jakie to może pociągnąć za sobą skutki, np. dla płynności finansowej firmy. Działa to również w drugą stronę – bezpodstawne skierowanie sprawy do sądu przy braku wiedzy jak bronić swoich praw, może prowadzić do sporych strat finansowych.

Prawnik (radca prawny lub adwokat) zna różne metody dochodzenia zapłaty należnych pieniędzy (windykacja należności) z tytułu wykonanych usług, sprzedanych towarów czy stosownych rozliczeń poczynając od metod polubownych:

  • wezwanie do zapłaty;
  • zawezwanie do próby ugodowej;
  • mediacja

na etapie sądowym kończąc, a więc sporządzeniu dokładnego pozwu o zapłatę i złożeniu go w sądzie. Jeżeli klient posiada trudną sytuację finansową, może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w części lub w całości. Następnie sąd wydaje nakaz zapłaty, od którego druga strona może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty. Jeżeli sąd od razu wyśle pozew do pozwanego, to ma on prawo złożyć odpowiedź na pozew, a gdy nie podejmie żadnych czynności i nie stawi się na rozprawie, to sąd wyda wyrok zaoczny a pozwany może złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego.

Istotną rolę w dochodzeniu roszczeń lub w obronie swoich praw odgrywają dowody jakie posiada klient, a więc umowa, sms-y, wiadomości e-mail, rozmowy na komunikatorach internetowych, świadkowie, nagrania audio i video. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie i ocenić szanse na odzyskanie pieniędzy lub obronę swoich praw mając na uwadze dowody jakimi dysponujemy.

W jakim zakresie nasza kancelaria wspiera klientów w sprawach o zapłatę należności?

Moja kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o zapłatę należności (zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej). Prowadzę obsługę prawną m.in.:

  • klientów indywidualnych (osób fizycznych),
  • klientów komercyjnych (przedsiębiorców),
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • instytucji,

mających roszczenia windykacyjne przeciwko kontrahentom. Podejmuję konkretne działania prawne, wymagające odpowiedniej argumentacji, jak również reprezentuję ww. podmioty, występujące w charakterze powoda, pozwanego lub interwenienta ubocznego. Współpracuję z Klientami z Wałbrzycha i okolic oraz z terenu całego kraju. Udzielam również konsultacji prawnych on-line.


Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych (zdobyte również podczas pracy w sądzie rejonowym w wydziale cywilnym oraz gospodarczym jako asystent sędziego) oraz uczciwość i skrupulatność pozwalają mi na rzetelne i wszechstronne doradzanie klientom w postępowaniach związanych z dochodzeniem należności.

Jak wyżej wskazałem, proszę pamiętać, aby przed skierowaniem sprawy na drogę sądową dobrze zastanowić się nad szansą wygranej, na co składa się pozwanie odpowiedniego podmiotu, prawidłowe sformułowanie roszczeń i ich dokładne wyliczenie, przedstawienie dokładnej argumentacji w sposób czytelny, dołączenie właściwych dowodów i złożenie wniosków dowodowych, które będą pomocne w korzystnym rozstrzygnięciu sprawy. Następnie trzeba czuwać nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Błędy popełnione w tym zakresie będące wynikiem subiektywnego przekonania o słuszności własnego działania zakończą się obciążeniem przez sąd kosztami procesu wynoszącymi nierzadko kilka tysięcy złotych (np. opłata sądowa od pozwu, wynagrodzenie radcy prawnego/adwokata strony przeciwnej, pozostałe koszty jak np. wynagrodzenie biegłego sądowego czy koszty stawiennictwa świadków).

Wobec powyższego tak ważne jest wcześniejsze skonsultowanie się z radcą prawnym lub adwokatem, który oceni zasadność żądań, a w razie potrzeby podpowie jakie kroki należy podjąć lub przeprowadzi całe postępowanie za Państwa.

Jako mała kancelaria mam czas dla każdego klienta, z pewnością nie spotkacie się Państwo z brakiem odpowiedzi na zadane pytania lub milczącym telefonem. Otrzymacie Państwo skrupulatnie świadczoną pomoc prawną od początku do końca postępowania, wszystkie dokumenty są sporządzane przez radcę prawnego, klient nie musi sam zajmować się wypełnianiem dokumentów czy ich składaniem w sądzie. Każdą powierzoną mi sprawą zajmuję się osobiście, mając na uwadze konieczność skrupulatnego przeanalizowania sprawy z jaką zgłosił się klient. Na rozprawach zawsze będzie towarzyszył Państwu radca prawny lub adwokat. Bardzo dobrze znam zleconą mi sprawę, w każdej chwili klient może się ze mną skontaktować w dowolny sposób, aby uzyskać potrzebne mu informacje lub dokumenty.

Warto również dodać, że obecnie nie ma znaczenia czy wybierzecie Państwo na swojego pełnomocnika radcę prawnego czy adwokata. Ich uprawnienia są takie same i mogą świadczyć dla klientów te same usługi.

Dlaczego warto zlecić naszej kancelarii windykację należności?

Próba odzyskania należności nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień. Zupełnie inną kwestią jest jednak skuteczność działań i ich czasochłonność. Osoby, które nie znają niezbędnych przepisów prawa i brak im doświadczenia, mogą mieć duże problemy z uzyskaniem należności finansowych. Nasza wyspecjalizowana kancelaria prawna dysponuje doskonaloną przez lata i sprawdzoną pod kątem obowiązującego prawa procedurą działań. W efekcie prowadzone prace są nie tylko skuteczne, ale też w większości przypadków znacznie szybciej odzyskujemy należność. Dodatkowo wezwanie do zapłaty opatrzone podpisem i pieczęcią kancelarii często działa mobilizująco na dłużnika i skłania go do szybszego uregulowania zadłużenia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą windykacji należności, które świadczymy w kancelarii adwokackiej Patryka Łytko w Wałbrzychu.

Zobacz również: obrońca w sprawach karnych i wykroczeniach