Prawnik – Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Jako prawnik z Wałbrzycha zapewniam, że moja kancelaria postępuje z najwyższą starannością i troską o dobro każdego Klienta, na podstawie stale poszerzanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia zawodowego. Gwarantujemy standardy obsługi wytyczane zasadami etyki zawodu radcy prawnego. Każdy z Klientów traktowany jest w sposób indywidualny, zawsze staramy się całkowicie dopasować ofertę do ich potrzeb. Dbamy o to, aby optymalizować cały proces sprawy, by możliwie skrócić czas samego procesu i uchronić Klienta przed niepotrzebnymi kosztami. Dlatego przygotowaliśmy własne mechanizmy, które mają na celu usprawnienie pracy nawet „na odległość”. Oszczędza to czas Klienta i minimalizuje koszty.

Dlaczego warto zaufać prawnikowi?

Prawnicy to osoby z wykształceniem prawnym, które są na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa i rozumieją wszystkie jego zawiłości. W efekcie bardzo dobrze odnajdują się w systemie prawa i wiedzą, w jakim momencie, jaką przyjąć strategię. Zawiłości prawne dla zwykłego laika mogą być różnie rozumiane, a nieznajomość prawa lub sposobu ich wykorzystania często przynosi więcej szkody niż pożytku. Skorzystanie z usług prawnika, to w wielu przypadkach konieczność. Niektóre sprawy co prawda nie wymagają specjalistycznego przedstawiciela, ale warto go mieć. Nawet gdy z pozoru sprawa wydaje się łatwa – podpisanie umowy czy zaciągnięcie zobowiązania, specjalista może pomóc i doradzić, a nawet uchronić przed różnymi problemami. Także w przypadku działalności gospodarczej, pomoc naszej kancelarii jest nieoceniona. Obejmuje zarówno samo doradztwo, jak i udzielenie pełnomocnictwa.

Na czym polega pomoc dobrego prawnika?

Profesjonalna pomoc prawna, to rodzaj pomocy świadczonej przez prawnika, czyli osobę, która ukończyła studia prawnicze i/lub aplikację radcowską, lub adwokacką. Pomoc prawna dotyczy różnego rodzaju usług, począwszy od udzielania ustnych porad, przez sporządzanie dokumentów, aż po reprezentowanie Klienta przed sądem, organami administracji publicznej, a nawet kontrahentami. Usługi w zakresie pomocy prawnej, można więc podzielić na kilka grup. Pierwsza dotyczy poradnictwa prawnego, druga opracowywania aktów prawnych, zastępstwa procesowego lub pozaprocesowego, czy nawet w sprawach karnych.

W celu skorzystania z usług prawnych przez Internet proszę:

  • Przesłać pytanie prawne na adres e mail Kancelarii biuro@krp-walbrzych.pl (lub skorzystać z formularza w zakładce „Kontakt”) z dokładnym opisem sprawy oraz ze swoimi danymi a także numerem telefonu oraz wskazaniem, jakie są Państwa oczekiwania. Do pytania warto dołączyć zeskanowane lub sfotografowane dokumenty;
  • Odpowiedzi Kancelaria udziela po przeanalizowaniu sprawy, w ciągu 24 godzin. W przypadku posiadania potrzebnych dokumentów, przesyła ofertę zawierającą wycenę oraz termin wykonania usługi wraz z numerem rachunku bankowego lub informuje Państwa o konieczności przesłania dodatkowych niezbędnych dokumentów;
  • Zapłata za usługę prawną następuje z góry, po zaakceptowaniu przez Państwa wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania usługi na rachunek bankowy Kancelarii.
dokumenty prawne
DOKUMENTY PRAWNE

Przygotowujemy rzetelne i skuteczne pisma procesowe i pozasądowe oraz precyzyjne i praktyczne umowy.

porady prawne

Świadczone przez nas usługi prawne to także trafne i praktyczne porady prawne oraz konkretne i jasne opinie prawne.

obsługa prawna
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY

Nasze usługi prawne to także rejestracja działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne w jej prowadzeniu.

Kancelaria radcy prawnego oferuje swoim Klientom:

  • Usługi prawne przez Internet, w tym również porady prawne;
  • Sporządzanie opinii prawnych;
  • Opiniowanie oraz sporządzanie umów;
  • Prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami oraz organami ścigania (m.in. wnoszenie pozwów oraz wniosków, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym);
  • Sporządzanie pism procesowych (tzn. pism kierowanych do Sądu poza rozprawą – w toku procesu sądowego);
  • Zastępstwo procesowe;
  • Obsługę zdalną (na odległość) oraz w siedzibie Klienta.

W centrum zainteresowań Kancelarii radcy prawnego pozostaje nie tylko dochodzenie roszczeń od dłużników na terenie Polski, ale również od dłużników z Unii Europejskiej.

Dla naszych Klientów podejmujemy także działania prawne na terenie Niemiec przy współpracy z niemieckim adwokatem, jak również tłumaczenie dokumentów na język niemiecki.

Ponadto Kancelaria w imieniu swoich Klientów kieruje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdującego się w Strasburgu we Francji.

Dziedziny prawa, w których Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc prawną:

Prawo cywilne

Sprawy dotyczące m.in. eksmisji, zniesienia współwłasności, odszkodowania z tytułu szkody na osobie lub mieniu, umowy najmu, cofnięcia darowizny, czy roszczeń z tytułu kar umownych.

Prawo rodzinne

Sprawy dotyczące m.in. rozwodu (z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie), separacji, alimentów, czy podziału majątku. Pomagamy w ustaleniu kontaktów i władzy rodzicielskiej.

Prawo pracy

Pomoc w sprawach o przywrócenie do pracy, zapłatę wynagrodzenia, odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku pracy.

Prawo nieruchomości

Zakres usług obejmuje m.in. sprawy o wypowiedzenie umowy najmu, zasiedzenie nieruchomości, eksmisję, zapłatę czynszu, wydanie nieruchomości, czy ustalenie istnienia stosunku najmu.

Prawo administracyjne

Pomoc w sprawach dotyczących m.in. odwołania od decyzji administracyjnej, zażalenia, uzyskania koncesji i zezwoleń, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Windykacja należności

Pomoc prawników w sprawach z zakresu m.in. wezwań do zapłaty, postępowania nakazowego lub upominawczego, zabezpieczenia wierzytelności, czy ugody.

Prawo karne

Pomoc prawników w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Reprezentacja i obrona klienta przed sądem. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług, jakie świadczymy w kancelarii adwokackiej Patryka Łytko w Wałbrzychu. Gwarantujemy pomoc dopasowaną do specyfiki problemu, z jakim zgłasza się do nas Klient.