Zakres usług

Radca prawny Patryk Łytko

W ramach działalności Kancelaria radcy prawnego oferuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na terenie całego kraju na rzecz:
 • osób fizycznych;
 • osób prawnych (podmiotów gospodarczych);
 • wspólnot mieszkaniowych.
W celu skorzystania z usług prawnych przez Internet proszę:
 • Przesłać pytanie prawne na adres e mail Kancelarii biuro@krp-walbrzych.pl (lub skorzystać z formularza w zakładce „Kontakt”) z dokładnym opisem sprawy oraz ze swoimi danymi a także numerem telefonu oraz wskazaniem jakie są Państwa oczekiwania. Do pytania warto dołączyć zeskanowane lub sfotografowane dokumenty;
 • Odpowiedzi Kancelaria udziela po przeanalizowaniu sprawy, w ciągu 24 godzin. W przypadku posiadania potrzebnych dokumentów, przesyła ofertę zawierającą wycenę oraz termin wykonania usługi wraz z numerem rachunku bankowego lub informuje Państwa o konieczności przesłania dodatkowych niezbędnych dokumentów;
 • Zapłata za usługę prawną następuje z góry, po zaakceptowaniu przez Państwa wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania usługi na rachunek bankowy Kancelarii.
dokumenty prawne
DOKUMENTY PRAWNE

Przygotowujemy rzetelne i skuteczne pisma procesowe i pozasądowe oraz precyzyjne i praktyczne umowy.

porady prawne

Świadczone przez nas usługi prawne to także trafne i praktyczne porady prawne oraz konkretne i jasne opinie prawne.

obsługa prawna
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY

Nasze usługi prawne to także rejestracja działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne w jej prowadzeniu.

Kancelaria radcy prawnego oferuje swoim klientom:
 • Usługi prawne przez Internet, w tym również porady prawne;
 • Sporządzanie opinii prawnych;
 • Opiniowanie oraz sporządzanie umów;
 • Prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami oraz organami ścigania (m.in. wnoszenie pozwów oraz wniosków, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym);
 • Sporządzanie pism procesowych (tzn. pism kierowanych do Sądu poza rozprawą – w toku procesu sądowego);
 • Zastępstwo procesowe;
 • Obsługę zdalną (na odległość) oraz w siedzibie Klienta.

W centrum zainteresowań Kancelarii radcy prawnego pozostaje nie tylko dochodzenie roszczeń od dłużników na terenie Polski, ale również od dłużników z Unii Europejskiej.

Dla naszych Klientów podejmujemy także działania prawne na terenie Niemiec przy współpracy z niemieckim adwokatem, jak również tłumaczenie dokumentów na język niemiecki.

Ponadto Kancelaria w imieniu swoich Klientów kieruje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdującego się w Strasburgu we Francji.

Dziedziny prawa, w których Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc prawną:

Prawo cywilne

m.in sprawy spadkowe, egzekucyjne, odszkodowania i zadośćuczynienia, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopłaty do odszkodowania za uszkodzony pojazd, roszczenia wynikające z umów, roszczenia z weksla

Prawo rodzinne

m.in tozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo pracy

m.in nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność materialna pracowników

Prawo nieruchomości

m.in własność lokali, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteka, prawo sąsiedzkie

Prawo administracyjne

m.in odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzenie skarg do sądów administracyjnych, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi

Windykacja należności

m.in kierowanie pozwów do sądu o zapłatę długu, egzekwowanie należności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego, skargi na czynności komornika sądowego, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności

Prawo karne

m.in postępowanie przygotowawcze prowadzone m.in. przez Policję lub Prokuraturę, sądowe – zarówno obrona osób oskarżonych jak i reprezentowanie pokrzywdzonych oraz postępowanie wykonawcze – wykonywanie kary wymierzonej przez sąd).