Prawnik – Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Jako prawnik z Wałbrzycha zapewniam, że moja kancelaria postępuje z najwyższą starannością i troską o dobro każdego Klienta, na podstawie stale poszerzanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia zawodowego. Gwarantujemy standardy obsługi wytyczane zasadami etyki zawodu radcy prawnego. Każdy z Klientów traktowany jest w sposób indywidualny, zawsze staramy się całkowicie dopasować ofertę do ich potrzeb. Dbamy o to, aby optymalizować cały proces sprawy, by możliwie skrócić czas samego procesu i uchronić Klienta przed niepotrzebnymi kosztami. Dlatego przygotowaliśmy własne mechanizmy, które mają na celu usprawnienie pracy nawet „na odległość”. Oszczędza to czas Klienta i minimalizuje koszty.

Dlaczego warto zaufać prawnikowi?

Prawnicy to osoby z wykształceniem prawnym, które są na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa i rozumieją wszystkie jego zawiłości. W efekcie bardzo dobrze odnajdują się w systemie prawa i wiedzą, w jakim momencie, jaką przyjąć strategię. Zawiłości prawne dla zwykłego laika mogą być różnie rozumiane, a nieznajomość prawa lub sposobu ich wykorzystania często przynosi więcej szkody niż pożytku. Skorzystanie z usług prawnika, to w wielu przypadkach konieczność. Niektóre sprawy co prawda nie wymagają specjalistycznego przedstawiciela, ale warto go mieć. Nawet gdy z pozoru sprawa wydaje się łatwa – podpisanie umowy czy zaciągnięcie zobowiązania, specjalista może pomóc i doradzić, a nawet uchronić przed różnymi problemami. Także w przypadku działalności gospodarczej, pomoc naszej kancelarii jest nieoceniona. Obejmuje zarówno samo doradztwo, jak i udzielenie pełnomocnictwa.

Na czym polega pomoc dobrego prawnika?

Profesjonalna pomoc prawna, to rodzaj pomocy świadczonej przez prawnika, czyli osobę, która ukończyła studia prawnicze i/lub aplikację radcowską, lub adwokacką. Pomoc prawna dotyczy różnego rodzaju usług, począwszy od udzielania ustnych porad, przez sporządzanie dokumentów, aż po reprezentowanie Klienta przed sądem, organami administracji publicznej, a nawet kontrahentami. Usługi w zakresie pomocy prawnej, można więc podzielić na kilka grup. Pierwsza dotyczy poradnictwa prawnego, druga opracowywania aktów prawnych, zastępstwa procesowego lub pozaprocesowego, czy nawet w sprawach karnych.

W celu skorzystania z usług prawnych przez Internet proszę:

  • Przesłać pytanie prawne na adres e mail Kancelarii biuro@krp-walbrzych.pl (lub skorzystać z formularza w zakładce „Kontakt”) z dokładnym opisem sprawy oraz ze swoimi danymi a także numerem telefonu oraz wskazaniem, jakie są Państwa oczekiwania. Do pytania warto dołączyć zeskanowane lub sfotografowane dokumenty;
  • Odpowiedzi Kancelaria udziela po przeanalizowaniu sprawy, w ciągu 24 godzin. W przypadku posiadania potrzebnych dokumentów, przesyła ofertę zawierającą wycenę oraz termin wykonania usługi wraz z numerem rachunku bankowego lub informuje Państwa o konieczności przesłania dodatkowych niezbędnych dokumentów;
  • Zapłata za usługę prawną następuje z góry, po zaakceptowaniu przez Państwa wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania usługi na rachunek bankowy Kancelarii.
dokumenty prawne
DOKUMENTY PRAWNE

Przygotowujemy rzetelne i skuteczne pisma procesowe i pozasądowe oraz precyzyjne i praktyczne umowy.

porady prawne

Świadczone przez nas usługi prawne to także trafne i praktyczne porady prawne oraz konkretne i jasne opinie prawne.

obsługa prawna
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY

Nasze usługi prawne to także rejestracja działalności gospodarczej oraz doradztwo prawne w jej prowadzeniu.

Kancelaria radcy prawnego oferuje swoim Klientom:

  • Usługi prawne przez Internet, w tym również porady prawne;
  • Sporządzanie opinii prawnych;
  • Opiniowanie oraz sporządzanie umów;
  • Prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami oraz organami ścigania (m.in. wnoszenie pozwów oraz wniosków, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wyroku zaocznego, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym);
  • Sporządzanie pism procesowych (tzn. pism kierowanych do Sądu poza rozprawą – w toku procesu sądowego);
  • Zastępstwo procesowe;
  • Obsługę zdalną (na odległość) oraz w siedzibie Klienta.

W centrum zainteresowań Kancelarii radcy prawnego pozostaje nie tylko dochodzenie roszczeń od dłużników na terenie Polski, ale również od dłużników z Unii Europejskiej.

Dla naszych Klientów podejmujemy także działania prawne na terenie Niemiec przy współpracy z niemieckim adwokatem, jak również tłumaczenie dokumentów na język niemiecki.

Ponadto Kancelaria w imieniu swoich Klientów kieruje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdującego się w Strasburgu we Francji.

Dziedziny prawa, w których Kancelaria radcy prawnego świadczy pomoc prawną:

Prawo cywilne

m.in sprawy spadkowe, egzekucyjne, odszkodowania i zadośćuczynienia, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopłaty do odszkodowania za uszkodzony pojazd, roszczenia wynikające z umów, roszczenia z weksla, podział majątku, zniesienie współwłasności, sporządzanie wszelkiego rodzaju umowy, upadłość konsumencka

Prawo rodzinne

m.in. rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa (w tym z datą wsteczną), ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawo pracy

m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność materialna pracowników

Prawo nieruchomości

m.in. własność lokali, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteka, prawo sąsiedzkie, sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych, bezumowne korzystanie

Prawo administracyjne

m.in. odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzenie skarg do sądów administracyjnych, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi

Windykacja należności

m.in. kierowanie pozwów do sądu o zapłatę długu, egzekwowanie należności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego, skargi na czynności komornika sądowego, powództwa przeciw egzekucyjne, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, wezwania do zapłaty

Prawo karne

m.in. postępowanie przygotowawcze prowadzone m.in. przez Policję lub Prokuraturę, sądowe – zarówno obrona osób oskarżonych jak i reprezentowanie pokrzywdzonych oraz postępowanie wykonawcze – wykonywanie kary wymierzonej przez sąd).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług, jakie świadczymy w kancelarii adwokackiej Patryka Łytko w Wałbrzychu. Gwarantujemy pomoc dopasowaną do specyfiki problemu, z jakim zgłasza się do nas Klient.