E-porady

Radca prawny Patryk Łytko

POMOC PRAWNA ONLINE

Oferujemy Państwu udzielanie usług prawnych przez Internet, polegających w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, projektu umowy lub pisma procesowego (np. pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zażalenie oraz inne pisma procesowe) bez konieczności osobistego spotkania z radcą prawnym lub adwokatem.

Przed skorzystaniem z usług prawnych przez Internet proszę o zapoznanie się z Regulaminem (proszę kliknąć w słowo Regulamin)

W celu skorzystania z usług prawnych przez Internet proszę:
  • Przesłać pytanie prawne na adres e mail Kancelarii biuro@krp-walbrzych.pl (lub skorzystać z formularza w zakładce „Kontakt„) z dokładnym opisem sprawy oraz ze swoimi danymi a także numerem telefonu oraz wskazaniem jakie są Państwa oczekiwania. Do pytania warto dołączyć zeskanowane lub sfotografowane dokumenty;
  • Odpowiedzi Kancelaria udziela po przeanalizowaniu sprawy, w ciągu 24 godzin. W przypadku posiadania potrzebnych dokumentów, przesyła ofertę zawierającą wycenę oraz termin wykonania usługi wraz z numerem rachunku bankowego lub informuje Państwa o konieczności przesłania dodatkowych niezbędnych dokumentów;
  • Zapłata za usługę prawną następuje z góry, po zaakceptowaniu przez Państwa wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania usługi na rachunek bankowy Kancelarii.

Skorzystaj z e-porady już dziś