Porady prawne Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Uzyskanie profesjonalnej porady prawnej (od radcy prawnego lub adwokata) w odpowiednim czasie ma decydujące znaczenie dla dalszych losów sprawy. Podjęcie odpowiednich, profesjonalnych działań prawnych powinno nastąpić już na samym początku zaistnienia problemu. Zaniechanie tej powinności może wywołać nieodwracalne skutki. Wiele osób korzysta z pomocy zawodowego prawnika (radca prawny lub adwokat) dopiero na etapie postępowania sądowego, co w niektórych przypadkach ma negatywne konsekwencje. Dotyczy to zarówno spraw cywilnych, pracowniczych, gospodarczych, karnych oraz rozpoznawanych przez sądy administracyjne. Również pochopne wszczęcie postępowania sądowego bez wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym lub adwokatem może pociągać za sobą duże straty finansowe (obowiązek zapłaty kosztów procesu) oraz utratę możliwości dochodzenia roszczenia w przyszłości (tzw. powaga rzeczy osądzonej).

Dla przykładu należy wskazać:

  • umowy w których mogą być zapisane niekorzystne warunki. Taką umowę warto przed podpsianiem skonsultować z zawodowym prawnikiem, co może uchronić w przyszłości przed stratami finansowymi;
  • wypadek komunikacyjny
    (samochodowy) – w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy innego kierującego, mamy prawo do naprawy pojazdu przy użyciu części nowych i z logo producenta częsci lub marki pojazdu, a nie przy użyciu tzw. zamienników, które są gorszej jakości i mniej żywotne niż części oryginalne (towarzystwa ubezpieczeń wypłacają zaniżone odszkodowania poprzez zastosowanie do naprawy tzw. zamienników oraz obniżenie stawki za godzinę pracy warsztatu przy naprawie pojazdu). W niektórych przypadkach można także dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek kolizji;
  • zadośćuczynienie oraz odszkodowanie– konsekwencją kolizji lub wypadku samochodowego mogą być obrażenia ciała a nawet śmierć osób pokrzywdzonych. W takim przypadku osoba poszkodowana może dochodzić zadośćuczyneinia za uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie oraz odszkdoowania np. za koszty prywatnego leczenia. W przypadku utraty osoby bliskiej w skutek wypadku, najbliższa rodzina może dochodzić od sprawcy i jego towarzystwa ubezpieczeń, w którym posiadał wykupioną polisę OC pojazdów mechanicznych zadośćuczynienia. W razie gdyby sprawcy kolizji / wypadku nie udało się ustalić lub jego pojazd nie był ubezpieczony w zakresie polisy OC, to podmiotem odpowiedzialnym będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Powyższe roszczenia przysługują również w przypadku doznanych obrażeń ciała np. na skutek upadku na oblodzonym chodniku lub na skutek uderzenia przez spadające z dachów budynków nawisy śnieżne lub sople; 
  • pozew o zapłatę wytoczony przez firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne – bardzo duża część takich spraw nie powinna być kierowana do sądu z uwagi na przedawnienie roszczenia, co oznacza, że taki podmiot nie może dochodzić na drodze sądowej zapłaty długu. Nierzadko zdarza się, że narastające od kilku lub kilkunastu lat odsetki przekraczają wysokość kapitału bądź powiększają jego wysokość kilkukrotnie. W razie otrzymania nakazu zapłaty należy podjąć natychmiastowe działania prawne;
  • wszczęcie procesu sądowego – pochopna decyzja w tym zakresie może spowodować duże straty finansowe, albowiem może się okazać, że np. na twierdzenia zawarte w pozwie nie ma wystarczających dowodów lub pozwana została niewłaściwa osoba, co w konsekwencji będzie prowadziło do przegrania procesu sądowego i obowiązku uiszczenia kosztów z nim związanych, które nierzadko wynoszą kilka tysięcy złotych.


Na nurtujące pytania odnoszące się bezpośrednio do Państwa sytuacji odpowiem na umówionym spotkaniu lub e-mailowo. Odpowiednio wcześniej uzyskana porada prawna podczas konsultacji pozwoli Państwu zobrazować jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać problem w zgodzie z przepisami prawa.

PORADY PRAWNE – DZIEDZINY PRAWA

Prawo cywilne

Sprawy spadkowe, egzekucyjne, odszkodowania i zadośćuczynienia, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopłaty do odszkodowania za uszkodzony pojazd, roszczenia wynikające z umów, roszczenia z weksla

Prawo rodzinne

 Rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

Prawo pracy

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność materialna pracowników

Prawo nieruchomości

Własność lokali, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteka, prawo sąsiedzkie

Prawo administracyjne

Odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzenie skarg do sądów administracyjnych, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi

Windykacja należności

Kierowanie pozwów do sądu o zapłatę długu, egzekwowanie należności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego, skargi na czynności komornika sądowego, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności

Prawo karne

Postępowanie przygotowawcze prowadzone m.in. przez Policję lub Prokuraturę, sądowe – zarówno obrona osób oskarżonych jak i reprezentowanie pokrzywdzonych oraz postępowanie wykonawcze – wykonywanie kary wymierzonej przez sąd).

Stacjonarne porady prawne (Wałbrzych) odbywają się w Kancelarii Radcy Prawnego Patryk Łytko przy ul. Wieniawskiego 74. Na spotkanie zapraszam po wcześniejszym ustaleniu indywidualnego terminu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, radca prawny udziela również porad prawnych przez internet. E-porady prawne to nowoczesna, szybka i wygodna metoda pozwalająca na sprawne skorzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata bez konieczności odwiedzania Kancelarii. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z elektronicznej porady prawnej, zachęcam do zapoznania się z Regulaminem oraz informacjami zawartymi w zakładce „E-porady„.