Podział majątku - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko


Rozwód sprawia, że między małżonkami ustaje wspólnota majątkowa i konieczny jest podział majątku. Jeżeli małżonkowie potrafią porozumieć się w tej kwestii, to mogą wystąpić o podział majątku w trakcie postępowania rozwodowego albo sporządzić umowę majątkową we własnym zakresie (jeżeli podział majątku nie obejmuje nieruchomości) lub u notariusza (jeżeli dotyczy m.in. nieruchomości). Niestety taki scenariusz jest rzadko spotykany. Sprawy o podział majątku najczęściej trafiają do sądu, a pomoc prawnika okazuje się konieczna.

Co należy do majątku wspólnego, a co do osobistego?

W chwili ślubu małżonków zaczyna łączyć majątek wspólny, na który składa się większość dóbr materialnych nabytych w trakcie małżeństwa. Składowymi majątku wspólnego są zatem nieruchomości, samochody, maszyny, meble i inne przedmioty. Wyjątek stanowią m.in. dobra nabyte poprzez spadki, darowizny i dochody z praw autorskich – te składają się na majątek osobisty jednego z małżonków. Majątek osobisty stanowią też nieruchomości i ruchomości nabyte przed ślubem. Tak wygląda to ustawowo, ale zakres wspólnoty majątkowej można dowolnie ograniczać lub poszerzać. Można zrobić to zawierając małżeńską umowę majątkową, czyli intercyzę. Jeżeli małżonkowie zawarli intercyzę, sąd jest zobowiązany do orzekania zgodnie z jej postanowieniami.

Nierówny podział majątku. Kiedy jest możliwy?

Nie trzeba mieć podpisanej intercyzy, żeby żądać zwiększenia bądź zmniejszenia udziału w majątku. Z ważnych powodów każdy z małżonków może zażądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Jeżeli jeden z małżonków trwonił wspólny majątek, to sąd może odebrać mu prawa do części majątku wspólnego. Natomiast jeżeli jeden z małżonków nie pracował zarobkowo, bo opiekował się chorym dzieckiem, to wniosek o nierówny podział majątku zostanie oddalony, ponieważ jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Inaczej jest, jeżeli majątek wspólny małżonków opiera się na majątku osobistym jednego z małżonków. Przykład może stanowić sytuacja, kiedy jeden z małżonków sprzedaje odziedziczoną nieruchomość (z majątku osobistego), by kupić dla rodziny większe mieszkanie (do majątku wspólnego). W tym przypadku nierówny podział majątku jest możliwy i warto o niego wnioskować.

Na czym polega wsparcie radcy prawnego/adwokata w sprawie o podział majątku?

Sprawy o podział majątku wymagają rzetelnej analizy sytuacji stron i strategicznego planu działania. Ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie wniosku, ale również zgromadzenie materiału dowodowego i przygotowanie argumentów, służących obronie klienta przed zarzutami byłego małżonka. Kluczowe znaczenie ma staranna weryfikacja i ustalenie składu majątku wspólnego oraz zabezpieczenie go na czas postępowania. Wszelkie kwestie związane z postępowaniem o podział majątku wspólnego (dorobkowego) wymagają obszernej wiedzy i znajomości bardzo licznego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego a także doświadczenia. Moja kancelaria reprezentuje wielu klientów w sprawach o podział majątku wspólnego, udziela kompleksowego wsparcia prawnego w zakresie ustalenia prawa klienta do majątku po rozwodzie, w tym reprezentuje Państwa na rozprawie sądowej.

 Na marginesie warto dodać, że po rozwodzie warto rozważyć również możliwość ubiegania się o alimenty.