Dochodzenie odszkodowań - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie postępowań odszkodowawczych. Prowadzimy sprawy związane z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłaty. Pozyskujemy odszkodowania i zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Jakich odszkodowań dochodzimy?

W ramach prowadzonych działań negocjujemy z ubezpieczycielem lub innym podmiotem. Jeżeli to nie przynosi oczekiwanych efektów lub kwota odszkodowania bądź zadośćuczynienia jest zaniżona, to sporządzamy pozew i wkraczamy na drogę sądową. Zajmujemy się również pozyskiwaniem zachowku dla osób pominiętych w testamencie.

Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za następujące rodzaje szkód:

  • błędy medyczne;
  • wypadki w pracy;
  • wypadki komunikacyjne;
  • uszkodzony samochód;
  • wypadki rolnicze;
  • bezumowne korzystanie z lokalu;
  • z tzw. ustawy lutowej, tj. ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Pozyskujemy odszkodowania, które pokrywają wszelkie koszty związane z następstwem szkody. Mogą to być koszty leczenia, koszty dojazdów, a także utracone korzyści.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania i zadośćuczynienie. Znamy metodykę działania ubezpieczycieli i wiemy czego spodziewać się na sali rozpraw.

Jako mała kancelaria mamy czas dla każdego klienta, z pewnością nie spotkasz się z brakiem odpowiedzi na zadane pytania lub milczącym telefonem. Otrzymasz skrupulatnie świadczoną pomoc prawną od początku do końca postępowania, wszystkie dokumenty są sporządzane przez radcę prawnego, klient nie musi sam zajmować się wypełnianiem dokumentów czy ich składaniem w sądzie. Na pewno na rozprawie będzie towarzyszył Ci radca prawny lub adwokat doświadczony w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W mojej kancelarii prawnej otrzymasz kompleksową pomoc, masz wgląd do wszystkich dokumentów oraz bezpośredni kontakt z radcą prawnym prowadzącym i znającym Twoją sprawę.

Zapraszam do kontaktu i skorzystania z naszych usług.