Dochodzenie odszkodowań Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Jako radca prawny świadczę kompleksowe usługi w zakresie postępowań odszkodowawczych. Prowadzę sprawy związane z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłaty. Pozyskuję odszkodowania i zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

Wsparcie merytoryczne i formalne w sprawach o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie

Moja kancelaria przeprowadzi całe postępowanie mające na celu uzyskanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Udzielam również klientom wsparcia merytorycznego i formalnego w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, gdyby chcieli przeprowadzić te czynności samodzielnie. Zajmuję się szczegółową analizą sytuacji stron, opracowuję strategię działania, gromadzę niezbędną dokumentację, a także reprezentuję klientów w postępowaniach przez towarzystwami ubezpieczeń lub podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia oraz w postępowaniach sądowych, w których sporządzam wszystkie pisma procesowe, biorę udział w rozprawach i pozostaję w stałym kontakcie z klientem, któremu odpowiadam na wszystkie pytania. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową poinformuję klienta jakie ma szanse na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia, prognozowanej wysokości świadczeń jakie może uzyskać, ryzykach związanych z wytoczeniem postępowania sądowego, przewidywanych kosztach procesu sądowego oraz możliwości wyegzekwowania zasądzonych w wyroku kwot od podmiotu zobowiązanego.

Pamiętać należy, iż pozwane towarzystwo ubezpieczeń praktycznie zawsze jest reprezentowane przez radcę prawnego lub adwokata. Ponadto procesy – w szczególności – o uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania wymagają zadawania szczegółowych pytań świadkom i klientowi co prowadzi do przekonania, iż radca prawny/adwokat musi się cechować skrupulatnością i zaangażowanie w prowadzonym postępowaniu dla klienta. A to są jeden z moich cech, którymi się wyróżniam.

Wysokość mojego wynagrodzenia jest bardzo przejrzysta i nieskomplikowana oraz dodatkowo jest w prosty sposób opisana w krótkiej, pisemnej umowie zawieranej między klientem a moją kancelarią.

W jakich sprawach mogę pomóc uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

W ramach prowadzonych działań negocjuję z ubezpieczycielem lub innym podmiotem. Jeżeli to nie przynosi oczekiwanych efektów lub kwota odszkodowania bądź zadośćuczynienia jest zaniżona, to sporządzam pozew i wkraczam na drogę sądową. Zajmuję się również pozyskiwaniem zachowku dla osób pominiętych w testamencie.

Pomagam w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za następujące rodzaje szkód:

  • błędy medyczne;
  • wypadki w pracy;
  • wypadki komunikacyjne;
  • uszkodzony samochód;
  • wypadki rolnicze;
  • bezumowne korzystanie z lokalu;
  • z tzw. ustawy lutowej, tj. ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Pozyskuję odszkodowanie, które pokrywa koszty poniesione przez Państwa w związku z zaistniałą szkodą. Mogą to być m.in. koszty leczenia, koszty dojazdów, a także utracone korzyści.

Zobacz również: upadłość konsumencka