Dochodzenie odszkodowań - Wałbrzych

Radca prawny Patryk Łytko

Jako radca prawny świadczę profesjonalne usługi w zakresie postępowań odszkodowawczych. Prowadzę sprawy związane z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłaty. Pozyskuję odszkodowania i zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

W jakich sprawach mogę pomóc uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

W ramach prowadzonych działań negocjuję z ubezpieczycielem lub innym podmiotem. Jeżeli to nie przynosi oczekiwanych efektów lub kwota odszkodowania bądź zadośćuczynienia jest zaniżona, to sporządzam pozew i wkraczam na drogę sądową. Zajmuję się również pozyskiwaniem zachowku dla osób pominiętych w testamencie.

Pomagam w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za następujące rodzaje szkód:

  • błędy medyczne;
  • wypadki w pracy;
  • wypadki komunikacyjne;
  • uszkodzony samochód;
  • wypadki rolnicze;
  • bezumowne korzystanie z lokalu;
  • z tzw. ustawy lutowej, tj. ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Pozyskuję odszkodowanie, które pokrywa koszty poniesione przez Państwa w związku z zaistniałą szkodą. Mogą to być m.in. koszty leczenia, koszty dojazdów, a także utracone korzyści.

Zobacz również: upadłość konsumencka