Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osoby represjonowanej czyli tzw. ustawa lutowa

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. daje możliwość uznania za nieważne orzeczeń wydanych przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności, jak również orzeczenia wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Ustawa, o której tutaj mowa to ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W skrócie określana jest jako ustawa lutowa.

Ustawa daje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania przez samego represjonowanego a w przypadku jego śmierci uprawnienie to przechodzi na jego małżonka, dzieci i rodziców.

Aby móc dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania w pierwszej kolejności Sąd Okręgowy Wydział Karny musi stwierdzić nieważność wyroku wydanego w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. Następnie poszkodowany lub jego najbliżsi mają rok, aby złożyć do tego sądu wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Skutkiem złożenia takiego wniosku będzie przesłuchanie osoby represjonowanej, co będzie się wiązało z powrotem złych wspomnień, jednakże jest to możliwość do uzyskania wysokiego zadośćuczynienia za każdy odbyty miesiąc kary, które może chociaż w części wpłynie łagodząco na złe wspomnienia związane z tamtymi wydarzeniami.

Przeprowadzenie postępowania wymaga wiedzy i doświadczeniach w tego rodzaju sprawach dlatego warto zdecydować się na pomoc kancelarii prawnej, która już prowadziła takie sprawy. Moja kancelaria pomogła już kilku klientom w uzyskaniu roszczeń z tzw. ustawy lutowej zawsze z bardzo pozytywnym skutkiem.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią, aby dowiedzieć się więcej o przebiegu postępowania i że udział w nim nie jest straszny. Aby się ze mną skontaktować proszę kliknąć to słowo -> kontakt

Pomagam przeprowadzić niniejsze postępowanie na terenie całego kraju.

Zobacz również: Czy od nakazu zapłaty można się odwołać?