Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

W przypadku całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego małżonkowie decydują się na rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Jedną z ważniejszych kwestii, które należy w następnej kolejności ustalić, jest ta dotycząca podziału majątku po rozwodzie. Jak to wygląda w praktyce i co warto wiedzieć na ten temat?

Jakie rodzaje majątków w małżeństwie wyróżniamy? Które podlegają podziałowi? 

Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego warto dowiedzieć się, jakie majątki wyróżniamy. Mowa tutaj o trzech rodzajach, czyli o majątku osobistym żony, majątku osobistym męża oraz majątku wspólnym. O majątkach osobistych mówimy w przypadku dóbr, które zostały nabyte czy otrzymane przez każdego z małżonków jeszcze przed zawarciem formalnego związku.

Oprócz tego zaliczamy do nich też to, co mąż i żona nabyli w drodze darowizny albo dziedziczenia jeżeli spadkodawca lub darczyńca nie postanowili inaczej. W przypadku decyzji o rozwodzie podziałowi będzie podlegał majątek wspólny, czyli to, co małżonkowie nabyli po ślubie. Co ważne, istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Czasami zdarza się tak, że jedno ze współmałżonków nabywa dobro, na przykład nieruchomość, która za zgodą drugiego małżonka, wejdzie wyłącznie do jego majątku osobistego.

Kiedy i jak można podzielić majątek? 

Małżonkowie, którzy decydują się na zakończenie związku małżeńskiego, powinni wiedzieć, że podział majątku jest z reguły kolejnym krokiem po rozwodzie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sposób umowny, który ma miejsce w sytuacji, w której małżonkowie są w stanie się porozumieć co do tego co wchodzi w skład majątku, jaka jest jego wartość oraz kto i co ma otrzymać. Taką umowę należy zawrzeć u notariusza. Drugim przypadkiem jest podział sądowy, kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata. Dochodzi do niego na skutek złożenia wniosku o podział majątku dorobkowego (wspólnego) do właściwego sądu rejonowego. Możemy wyróżnić trzy sposoby podziału majątku wspólnego:

  • w naturze (może to być na przykład podział pieniędzy),
  • przyznanie dobra jednemu z małżonków na wyłączną własność ze spłatą drugiej osoby,
  • egzekucyjna sprzedaż rzeczy, której celem jest podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy małżonków.

 

Zobacz również: Który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód?