Upadłość konsumencka – jakie dokumenty są potrzebne do ogłoszenia upadłości ?

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik ma obowiązek załączyć do niego szereg dokumentów. Przede wszystkim konieczne jest przedstawienie przez niego sądowi aktualnego wykazu majątku wraz z szacunkową wyceną jego poszczególnych składników oraz bilansu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Poza tym niezbędny jest spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów ich zapłaty, a także lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.

Dłużnik zobowiązany jest także do złożenia pisemnego oświadczenia o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz spisu podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z ich adresami, ze wskazaniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty.

Konieczne jest również przedłożenie wykazu tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych wydanych przeciwko dłużnikowi wraz z informacją o wszelkich postępowaniach prowadzonych w celu ustanowienia na jego majątku zabezpieczeń w postaci: hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich. Informacja ta powinna zawierać także wskazanie wszelkich obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub innych rejestrach, jak również wiadomości o prowadzonych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika.

Wypełnienie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trudnym zadaniem chociażby z uwagi na prawniczą terminologię użytą we wniosku. Kolejnym kłopotem będzie zdobycie odpowiednich dokumentów. Biorąc pod uwagę, że dane wskazane w wniosku podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej najlepiej skorzystać z pomocy prawnika (radca prawny lub adwokat), który specjalizuje się w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zajmuję się kompleksowym prowadzeniem spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w razie potrzeby uzyskania pomocy zapraszam do kontaktu. W mojej kancelarii można uzyskać również porady przez internet – mailowo (e-porady).

Zobacz również: Upadłość konsumencka – jakie dane są potrzebne do ogłoszenia upadłości?