Na czym polega różnica między spadkiem a zachowkiem?

Osoby, którym zmarł ktoś bliski, wiedzą, że po zorganizowaniu uroczystości pogrzebowej przychodzi czas na zajęcie się pozostałymi formalnościami. Mowa tutaj przede wszystkim o majątku czy długach, które pozostawił po sobie zmarły. Często zdarza się tak, że przed śmiercią spisał testament, jednak czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma tego dokumentu albo rodzina spadkodawcy nie jest zadowolona z zapisów, które się tam znalazły. Właśnie dlatego warto znać definicję spadku i zachowku. Czym się różnią i na czym polegają?

Co należy wiedzieć na temat spadku?  

Często zdarza się tak, że do naszej kancelarii radcy prawnego w Wałbrzychu przychodzą osoby, które mają wątpliwości co do spadku, który pozostawił po sobie ich bliski lub na skutek pozostawionego przez niego testamentu zostali pominięci w spadkobraniu w związku z czym interesują się instytucją zachowku. Otóż niezwykle istotnym jest fakt, że spadkodawca może w testamencie uczynić spadkobiercami nie tylko najbliższych krewnych ale również osoby niespokrewnione.

Co więcej, zgodnie z jego wolą majątek może otrzymać tylko jedno dziecko czy inny członek rodziny. Takie prawo z jednej strony jest niezwykle komfortowe, ponieważ osoba spisująca testament może w nim zawrzeć zapisy zgodne ze swoimi uczuciami, jednak z drugiej strony nierzadko zdarza się tak, że w takich sytuacjach, jej dzieci czy inni bliscy krewni czują się pokrzywdzeni. Właśnie dlatego prawo dopuszcza też instytucję zachowku, która często jest jedynym wyjściem z tej sytuacji.

Kto i kiedy może skorzystać z zachowku? 

Czasami zdarza się tak, że spadkodawca uwzględnia w testamencie osoby niespokrewnione albo pomija niektórych bliskich krewnych. W takich sytuacjach warto skorzystać z prawa do zachowku. Takie prawo przysługuje rodzicom spadkodawcy, zstępnym spadkodawcy (tj. dzieciom i wnukom) oraz jego małżonkowi. Jest to ½ wartości udziału spadkowego, która przypadałaby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli jest trwale niezdolna do pracy albo małoletnia, to mówimy o 2/3).

Aby móc go otrzymać, trzeba w pierwszej kolejności wysłać do osoby zobowiązanej wezwanie do zapłaty należnej kwoty oraz podać termin, w którym powinna być ona zapłacona. Czasami jednak zdarza się tak, że zobowiązany nie wywiązuje się z tego obowiązku. Wówczas jedynym rozwiązaniem okazuje się skierowanie sprawy do sądu.

Jeżeli w testamencie jakaś osoba z kręgu osób wyżej wymienionych została wydziedziczona, to w drodze pozwu o zachowek może najpierw wykazać, że wydziedziczenie nie było uzasadnione, a gdy to się uda domagać się zapłaty należnego jej zachowku (wszystko toczy się w ramach jednej rozprawy).

Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy o zachowek zalecam skorzystanie z pomocy prawnika (radca prawny lub adwokat), którzy może reprezentować Państwa w sądzie, sporządzać pisma oraz czuwać nad tokiem całego postępowania. Co najmniej warto skorzystać z porady prawnej w kancelarii prawnej lub on-line.