ODPOWIEDŹ NA POZEW ROZWODOWY

Jeżeli otrzymałeś z sądu pozew o rozwód, to na pewno masz określony termin na udzielenie odpowiedzi, przeważnie jest to 14 dni (jeżeli mieszkasz w Polsce). To, ile masz czasu na udzielenie odpowiedzi powinno być wskazane w piśmie przewodnim z sądu, które znajduje się w kopercie wraz z pozwem o rozwód. Warto na kopercie zapisać datę odbioru od razu po jej otrzymaniu, co pozwoli w przyszłości uniknąć błędu w obliczaniu terminu.

Jak najłatwiej obliczyć kiedy upływa termin ? jeżeli odebrałeś pismo z sądu np. we wtorek, to termin upływa we wtorek za dwa tygodnie (pod warunkiem, że sąd wyznaczył właśnie dwa tygodnie na odpowiedź a nie np. trzy tygodnie). Inaczej sprawa wygląda z sobotą, jeżeli termin upływa w sobotę za dwa tygodnie, to nie skończy się w sobotę tylko w najbliższy dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy, a więc dwa tygodnie + najbliższy dzień który nie jest dniem wolnym od pracy – w praktyce najczęściej jest to poniedziałek, ale nie zawsze tak musi być (np. Poniedziałek Wielkanocny).

Złożenie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe, ale nie ulega wątpliwości, że taką odpowiedź należy sporządzić i wysłać do sądu we wskazanym terminie. Aby sąd uznał, że zmieściłeś się w wyznaczonym terminie wystarczy nadać list u operatora publicznego – na chwilę obecną jest nim wyłącznie Poczta Polska S.A. – a to oznacza, że nadając ją w innym sposób np. kurierem za datę złożenia odpowiedzi na pozew sąd uzna datę wpływu przesyłki do sądu, co może spowodować, że nie zmieścisz się w wyznaczonym terminie – to z kolei oznacza, że sędzia będzie zobowiązany zwrócić odpowiedź na pozew, czyli traktować tak jakby nie została w ogóle złożona.

Powyższa sytuacja z operatorem publicznym dotyczy każdego kraju w Unii Europejskiej, zatem jeżeli mieszkasz w Niemczech, to do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki u operatora publicznego na terenie Niemiec.

W odpowiedzi na pozew wskazujesz w jaki sposób domagasz się rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, do wyboru masz:

  1. bez orzekania o winie (ale tylko wtedy, gdy w pozwie wskazano taki sposób rozwiązania małżeństwa)
  2. z winy obu małżonków;
  3. z winy drugiego małżonka

Bardziej szczegółowo opisałem to na swoim blogu w tym miejscu -> Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie ?

Jeżeli posiadacie wspólne małoletnie dzieci, to powinieneś również wskazać swoje żądanie w zakresie władzy rodzicielskiej, alimentów na dziecko oraz kontaktów z dzieckiem. Ponadto warto ustosunkować się do pozostałych żądań zgłoszonych w pozwie.

Kolejna bardzo ważna część pisma procesowego jakim jest odpowiedź na pozew o rozwód, to uzasadnienie. Należy szczegółowo przedstawić swoje stanowisko w zakresie żądań zawartych przez drugą stronę w pozwie oraz swoich żądań zamieszczonych w odpowiedzi na pozew.

Pamiętaj o powołaniu dowodów, wskazaniu załączników na końcu pisma i jego podpisaniu.

Niewątpliwie skrupulatne sporządzenie odpowiedzi na pozew będzie miało wpływ na przebieg całego postępowania o rozwód oraz przyszłość po wydaniu wyroku przez sąd. Chętnie pomogę w przeprowadzeniu postępowania sądowego, skontaktuj się ze mną aby przedstawić swoją sytuację -> KONTAKT