Rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Kierując sprawę do sądu o rozwód musisz w pozwie wskazać w jaki sposób ma zostać rozwiązane małżeństwo. Masz do wyboru:

  1. Bez orzekania o winie;
  2. Współwinni są oboje małżonkowie;
  3. Z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Najszybszym sposobem jest rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli nie będzie żadnych sporów między małżonkami (czasami zdarzają się takie sytuacje), to wystarczy jedno krótkie posiedzenie w sądzie aby doszło do rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód.

Z kolei przy współwinie lub wyłącznej winie drugiego małżonka jest z reguły najwięcej pracy i potrzeba kilku lub kilkunastu posiedzeń sądowych, aby doszło do rozwodu. Wynika to z tego, że winę lub współwinę  drugiego małżonka trzeba udowodnić. Jako dowód mogą posłużyć m.in.:

  1. zeznania świadków;
  2. zdjęcia, nagrania, filmy;
  3. dokumenty, sms-y, e-maile, rozmowy prowadzone za pomocą komunikatorów, pod warunkiem, że da się zidentyfikować rozmówców;
  4. zeznania stron postępowania sądowego o rozwód czyli zeznania małżonków.

Sytuacja komplikuje się (nawet przy rozwodzie bez orzekania o winie), gdy małżonkowie mają wspólne niepełnoletnie dzieci – z mojej praktyki wynika, że na tym tle jest między rodzicami najwięcej sporów. Dzieje się tak dlatego, że rodzice ustalają między sobą kontakty z dzieckiem (tzn. kiedy rodzic, z którym dziecko nie zamieszkuje po rozwodzie, może się z nim spotykać) oraz wysokość alimentów (czyli uczestniczenie w kosztach utrzymania dziecka). Konfiguracji w zakresie kontaktów jest bardzo dużo, nie rzadko rodzic, z którym dziecko przebywa (najczęściej matka) „po złości” chce ograniczyć kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi (najczęściej ojcu), co tylko szkodzi dziecku, ponieważ to powinno mieć równy kontakt z każdym z rodziców.

Natomiast alimenty nie przysparzają tylu emocji co kontakty z dzieckiem, jednak zdarza się, że żądania w tym zakresie są bardzo wygórowane i trzeba podjąć obronę, aby kwota ta była zgodna z możliwościami zarobkowymi zobowiązanego (czyli płacącego alimenty).

Zobacz również: Rozwód – jak długo należy płacić alimenty na dorosłe/pełnoletnie dziecko?

Zatem jakie są zalety orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka ? Nie jest ich dużo, natomiast dla niektórych osób mogą mieć duże znaczenie. Zaliczamy do nich:

  1. łatwiejsza możliwość uzyskania alimentów na małżonka, który nie został uznany za winnego niż w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie;
  2. wyłącznie od dziedziczenia, tzn. jeżeli w trakcie sprawy rozwodowej umiera małżonek, który wytoczył proces o rozwód z winy drugiego małżonka i sąd rozwodowy uzna, że drugi małżonek był wyłącznie winny, to drugi małżonek nie będzie dziedziczył po zmarłym. Potrzebne jest do tego wytoczenie odrębnej sprawy sądowej maksymalnie w ciągu roku od śmierci małżonka;
  3. uzyskanie renty rodzinnej – uważam to za zaletę rozwodu z orzeczeniem o winie, ponieważ rozwód z orzeczeniem o winie pozwala łatwiej uzyskać alimenty małżonkowi, niż przy rozwodzie bez orzekania o winie. Zasądzone alimenty w wyroku lub ugodzie są jednym z warunków jakie musi spełnić małżonek, aby domagać się renty rodzinnej z ZUS.

Dlatego w powyższym zakresie bardzo przydatna jest pomoc radcy prawnego lub adwokata, który pomoże w tych ustaleniach.

O szczegółach związanych ze postępowaniem o rozwód napiszę w kolejnych wpisach na blogu.