ZABEZPIECZENIE ALIMENTÓW I ALIMENTY W SPRAWIE O ROZWÓD.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne niepełnoletnie dzieci, to alimenty na te dzieci są nieodzownym elementem sprawy rozwodowej. Sąd obowiązkowo orzeka w tym przedmiocie.

Gdy dochodzi do rozpadu pożycia małżeńskiego, w przeważającej części przypadków dzieci pozostają przy matce, zatem ojciec powinien płacić alimenty już od momentu kiedy nie uczestniczy w kosztach ich utrzymania. Alimenty należą się dzieciom a płatne są do rąk przedstawiciela ustawowego (głównie matki) – gotówką lub przelewem.

Jeżeli małżonkowie lub jeden z nich zdecydowany jest na rozwód, to już w pozwie rozwodowym powinien złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu oraz wskazać kwotę alimentów. Gdy pozew wpłynie do sądu, wniosek ten jest rozpoznawany na tzw. posiedzeniu niejawnym (czyli bez wzywania małżonków do sądu), na którym sąd wydaje postanowienie i wskazuje kwotę alimentów jaką powinien płacić rodzic nie partycypujący w kosztach utrzymania dziecka oraz termin płatności. Postanowienie jest doręczane każdemu z małżonków a małżonkowi występującemu jako powód dodatkowo z tzw. klauzulą wykonalności, która uprawnia go skierowania sprawy do komornika sądowego jeżeli drugi małżonek nie zapłaci alimentów we wskazanym przez sąd terminie.

Rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów w trybie zabezpieczenia może złożyć zażalenie na w/w postanowienie. Jeżeli jego zażalenie nie zostanie uwzględnione, to do zakończenia procesu o rozwód będzie zobowiązany płacić alimenty w wysokości i w terminie wskazanym w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia. Jedyną możliwością jest złożenie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia alimentów ale tylko wtedy, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Taki wniosek można złożyć w każdym czasie trwania procesu o rozwód.

W wyroku orzekającym rozwód wysokość alimentów może być wyższa lub niższa, zmienić może się także termin ich płatności.

Zobacz również: Odpowiedź na pozew rozwodowy

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do zapłaty. Kluczowe znaczenia ma tutaj zwrot „możliwości zarobkowych i majątkowych” – oznacza on, że sąd bierze pod uwagę ile rodzic może zarobić biorąc pod uwagę jego wykształcenie czy zajmowane stanowisko a nie ile faktycznie zarabia. Ma na uwadze także jego comiesięczne, uzasadnione wydatki.

Warto skrupulatnie się przygotować do żądania dotyczącego alimentów aby móc uzyskać potrzebną każdego miesiąca kwotę lub aby obronić się przed nadmierną wysokością alimentów. Niebagatelnego znaczenia nabierają w tym zakresie dowody z dokumentów.

Prawidłowe sporządzenie żądania o alimenty jest istotne, bowiem błędy będą powodowały przedłużenie całej procedury i nie potrzebne oczekiwanie przez dziecko na pieniądze od drugiego rodzica.

Radca prawny lub adwokat, którzy specjalizują się w sprawach rozwodowych będą w stanie skutecznie pomóc w sprawie alimentów.