Jak napisać pozew o rozwód ?

Sprawę o rozwód rozpoczyna – potocznie nazywany przez klientów – pozew rozwodowy.

Jak najbardziej możesz go sporządzić samodzielnie, ale dla osoby, która wcześniej nie miała styczności ze sporządzaniem pism do sądu może to być duże wzywanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić właściwy sąd, który rozpozna sprawę o rozwód, zawsze jest to sąd okręgowy. Jeżeli wniesiesz sprawę do niewłaściwego sądu okręgowego, to powinna ona zostać przekazana do sądu właściwego. W kolejnym wpisie na blogu opiszę, jak ustalić właściwy sąd, w tym właściwy sąd jeżeli mieszkasz lub oboje mieszkacie za granicą.

Następnie określasz strony postępowania, czyli małżonków – powodem jest ten, który inicjuje postępowanie a pozwanym drugi małżonek. Do tego podajesz PESEL powoda oraz adresy zamieszkania powoda i pozwanego.

Teraz najważniejsze, czyli określenie swoich żądań. Musisz wskazać w jaki sposób domagasz się rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, do wyboru masz:

  1. bez orzekania o winie
  2. z winy obu małżonków;
  3. z winy drugiego małżonka

Bardziej szczegółowo opisałem to na swoim blogu w tym miejscu -> Rozwód z orzekaniem o winie czy bez

Kolejne żądania mogą dotyczyć:

  1. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;
  2. alimentów na dziecko;
  3. ustalenia kontaktów z dzieckiem;
  4. alimentów na małżonka;
  5. sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie;
  6. eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania, gdy jego postępowanie jest rażąco nagnane przez co uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie;
  7. podziału majątku wspólnego małżonków (ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym o rozwód).

Dalej powinieneś złożyć wnioski dowodowe, które potwierdzą Twoje żądania oraz uzasadnienie żądań.

Następnie musisz sporządzić uzasadnienie pozwu, które będzie dotyczyło w/w żądań, bo dopiero na tej podstawie sąd będzie mógł wstępnie stwierdzić z jaką dokładnie sytuacją ma styczność.

W dalszej kolejności wskazujesz załączniki oraz podpisujesz pozew swoim imieniem i nazwiskiem.

Opłata do pozwu o rozwód wynosi 600 zł. W uzasadnionych przypadkach sąd może zwolnić powoda od uiszczenia tej opłaty, ale potrzebne jest do tego wykazanie dochodów i wydatków.

Jeżeli Twój pozew nie będzie zawierał błędów, to sąd wyśle do go drugiej strony i zobowiąże do udzielenia odpowiedzi na pozew w ustalonym przez siebie terminie. Po sporządzeniu tego pisma przez współmałżonka lub jego prawnika sąd powinien wyznaczyć rozprawę i wezwać obu małżonków do stawiennictwa.

Pamiętaj, że możesz wynająć pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata. Warto, aby to był prawnik, który specjalizuje się w sprawach o rozwód, bo wtedy otrzymasz kompleksową pomoc w całym postępowaniu rozwodowym licząc od sporządzenia pozwu o rozwód poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego na zmianie nazwiska po rozwodzie kończąc.

Moja kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych, jeżeli potrzebujesz pomocy, to skontaktuj się ze mną a ja chętnie pomogę  -> KONTAKT

Prowadzę sprawy o rozwód na terenie całego kraju a w szczególności w okolicach Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia, Jeleniej Góry czy Legnicy.