Alimenty – od kogo można ich żądać ?

Najczęściej spotykanym przypadkiem w sądach są sprawy o alimenty od rodzica na dziecko, ale warto wiedzieć od kogo jeszcze można domagać się alimentów oraz jakie przesłanki należy spełnić.

Na początek przedstawię słowniczek pojęć:

a) wstępny to rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd;

b) zstępny to dzieci, wnuki, prawnuki itd;

c) krewni w linii prostej to dziadkowie, rodzice, dzieci itd;

d) krewni w linii bocznej to rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, wujostwo (czyli rodzeństwo rodziców).

 

Zobowiązani do alimentacji są:

a) w pierwszej kolejności rodzice, małżonek lub były małżonek, dzieci;

b) w dalszej kolejności dziadkowie, rodzeństwo;

c) pasierb z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego, ale niezależnie od kolejności.

 

Alimenty nie obciążają bratanków i siostrzeńców (czyli dzieci rodzeństwa) oraz wujka i ciotki (rodzeństwa rodziców osoby, która domaga się alimentów).

 

Zobowiązani w dalszej kolejności będą zobowiązani do płacenia alimentów wtedy, gdy:

a) nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo

b) osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub

c) uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Jako przykład wskazać należy sytuację, gdy dziecko powinno otrzymywać alimenty od drugiego rodzica, z którym na stałe nie mieszka i który na co dzień nie ponosi kosztów jego utrzymania, ale osoba ta jest niewypłacalna a do tego dodatkowo wyjechała za granicę i nie ma z nią kontaktu. W takiej sytuacji w grę wchodzą dalsi zobowiązani czyli dziadkowie dziecka (a rodzice osoby, która jest niewypłacalna, a więc nie rodzice osoby, która na co dzień opiekuje się dzieckiem). Dziadków należy pozwać do sądu o alimenty oraz wykazać przed sądem że nie ma możliwości uzyskania alimentów od drugiego rodzica. Jeżeli dziadkowie np. nie żyją, to można domagać się alimentów od rodzeństwa.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny), obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Warto skorzystać z uprawnień jakie daje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Radca prawny lub adwokat chętnie wyjaśni wszelkie zawiłości podczas porady prawnej w kancelarii prawnej lub e-mailowo. Reprezentuję klientów w postepowaniach sądowych zarówno dochodzących alimentów jak i pozwanych o zapłatę alimentów. W razie potrzeby uzyskania pomocy dane kontaktowe mojej kancelarii znajdują się w tym miejscu.

Bez różnicy pozostaje czy skorzystacie Państwo z pomocy radcy prawnego czy adwokata, więcej na temat tych zawodów można przeczytać na mojej stronie internetowej, pod tym adresem