Alimenty na dziecko – jakie przywileje przewidział ustawodawca

Wielu moim klientom sprawa sądowa kojarzy się z bardzo dużymi wydatkami i formalizmem, który powoduje, że sami nie poradzą sobie z przeprowadzeniem sprawy w sądzie. O ile w większości spraw faktycznie tak jest, to w sprawie o alimenty na dziecko od drugiego rodzica przepisy przewidują kilka ułatwień, mianowicie:

  1. zwolnienie od kosztów sądowych w sądzie oraz przed komornikiem sądowym. Co do zasady składając pozew/wniosek do sądu należy zapłacić tzw. opłatę sądowa a kwoty jakie należy zapłacić reguluje odrębna ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Właśnie z tej ustawy wynika, że osoba dochodząca alimentów nie musi płacić opłaty sądowej ani pozostałych kosztów sądowych (art. 96 ustęp 1 pkt 2);
  2. pozew o zasądzenie alimentów wnosi się do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Regułą jest, że pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku alimentów jest łatwiej, bo wnosimy sprawę do sądu w miejscowości, w której mieszkamy lub do miejscowości, w której znajduje się najbliższy sąd. Zawsze będzie to Wydział Rodzinny i Nieletnich;
  3. aby nie czekać na wydanie wyroku przez sąd można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania sprawy sądowej. Pozwala to otrzymywać alimenty od drugiego rodzica krótko po złożeniu sprawy do sądu. Plusem jest, że alimenty w zabezpieczeniu mogą opiewać na taką samą kwotę jakiej żądamy w pozwie, bowiem zasadą jest, że zabezpieczenie nie powinno prowadzić do zaspokojenia roszczenia;
  4. wyroki zasądzające alimenty mają ten plus, że sąd z urzędu (sam z siebie, bez konieczności składania wniosku) nadaje im rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że nie trzeba czekać aż wyrok się uprawomocni, co może trwać wiele miesięcy jeżeli drugi rodzić odwoła się od wyroku (czyli złoży apelację). Sąd doręcza wyrok wraz z klauzulą wykonalności, która uprawnia nas, aby udać się do komornika sądowego jeżeli rodzic dobrowolnie nie dokonuje wpłat w terminie wskazanym w wyroku;
  5. brak płatności alimentów jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę więzienia (czyli pozbawienia wolności). Zaległość musi wynosić co najmniej 3 raty alimentacyjne;
  6. alimenty dla dzieci do 25 roku życia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym a  w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, jeżeli otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.

 

W tym miejscu opisuję więcej jak wygląda proces sądowy o alimenty. Wbrew pozorom nie jest aż tak prosty jak się może wydawać pomimo uprzywilejowanej pozycji osoby dochodzącej alimentów.

Jako radca prawny reprezentuję przed sądem osoby dochodzące alimentów i żądające podwyższenia alimentów jak i osoby, które zostały pozwane o zapłatę alimentów lub o podwyższenie alimentów. Zapraszam do kontaktu, więcej danych znajduje się w tym miejscu.