Alimenty – zaspokojenie potrzeb rodziny

Zaspakajanie potrzeb rodziny nie jest roszczeniem alimentacyjnymi, spełnia natomiast taką samą funkcję. Zgodnie z art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każde z małżonków ma obowiązek „przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny”, czyli – mówiąc wprost – finansowania tych potrzeb. Ich celem jest uzyskanie od obojga małżonków środków materialnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zaspokojenia uzasadnionych potrzeb jej poszczególnych członków, przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.

Zaspokojenia potrzeb rodziny jeden z małżonków może dochodzić od drugiego, dopóki trwa małżeństwo. Po jego zakończeniu możliwe jest podnoszenie tylko roszczeń alimentacyjnych. Dotyczy ono wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym czyli również dzieci pełnoletnich pod warunkiem, że nie potrafią się same utrzymać.

Kwota zasądzona przez sąd tytułem zaspokojenia potrzeb rodziny będzie uwzględniała usprawiedliwione potrzeby członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, możliwości zarobkowych każdego z małżonków z uwzględnieniem sytuacji osobistej
(w tym zdrowotnej) każdej ze stron, stopień zaangażowania każdej ze stron w wykonywanie innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny, czyli zakres tzw. osobistych starań dla dobra rodziny, np. sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi.

Zaspokojenia potrzeb rodziny nie można mylić z instytucją przekazywania zarobków małżonka drugiemu małżonkowi.

Prawnik (radca prawny lub adwokat) będzie pomocny przy przeprowadzeniu postępowania sądowego o zaspokojenie potrzeb rodziny. Podczas porady prawnej w kancelarii prawnej przedstawi krok po kroku jak wygląda całe postępowanie, co może pomóc podjąć decyzję czy skierować sprawę do sądu.

W mojej kancelarii można uzyskać kompleksową pomoc w tym zakresie, a więc od porady prawnej, przez sporządzanie pism procesowych na reprezentacji na rozprawach w sądzie kończąc. Zapraszam do kontaktu.