F.A.Q

Radca Prawny Patryk Łytko

Radca prawny a adwokat

Dla klienta najważniejsza różnica pomiędzy radcą prawnym a adwokatem polega na tym, że radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę w firmie klienta. W pozostałym zakresie uprawnienia radców prawnych i adwokatów są takie same.

Zarówno zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata jest tak samo pracochłonne, trudne i wymaga ukończenia studiów prawniczych (5 lat), odbycia aplikacji (3 lata) jak i zdania egzaminów państwowych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W dużym skrócie można stwierdzić, że dla klienta bez różnicy jest czy skorzysta z pomocy radcy prawnego lub adwokata, bowiem przechodzą oni taką sama drogę, by móc wykonywać te zawody.

Zatem radca prawny i adwokat mogą:

  • reprezentować klienta w każdym sądzie, być obecnym z klientem na rozprawie;
  • sporządzać w jego imieniu pisma do sądu, prokuratury, policji i innych organów oraz osób fizycznych;
  • reprezentować klienta jako pokrzywdzonego lub oskarżonego w postępowaniu karnym (przed policją, prokuraturą lub innymi organami ścigania jak również w sądzie) oraz wykonawczym (po wydanym wyroku przez sąd). Dotyczy to również sprawy o wykroczenie;
  • udzielać porad prawnych (ustne lub pisemne rozwiązanie problemu klienta);
  • sporządzać opinie prawne (pisemne, z reguły obszerne rozwiązanie problemu klienta);
  • obsługiwać klienta indywidualnego lub prowadzącego działalność gospodarczą, spółkę np. jawną lub z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnotę mieszkaniową oraz inne podmioty.

Radca prawny prowadzi kancelarię radcy prawnego a adwokat prowadzi kancelarię adwokacką. Może to być jednoosobowa kancelaria lub kilkuosobowa spółka. Potocznie mówi się o nich kancelaria prawna.

Warto jeszcze raz podkreślić, że radca prawny tak samo jak adwokat może reprezentować klienta w sprawach karnych jako jego pełnomocnik (gdy jest pokrzywdzonym) lub jako obrońca (gdy jest oskarżonym lub skazanym).

Każdy radca prawny ma obowiązek udziału w szkoleniach w celu powiększania swojej wiedzy. Praktyka pokazuje, że obowiązek ten jest chętnie realizowany przez radców prawnych, co wynika z dużej frekwencji na szkoleniach (obecnie głównie w formie online).

Radca prawny i adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC od swoich działań, każdy radca prawny jest ubezpieczony na kwotę przekraczającą obecnie 1.500.000 zł.

Radca prawny należy do ogólnopolskiego samorządu Krajowej Izby Radców Prawnych, której organem wykonawczym jest Krajowa Rada Radców Prawnych. Poszczególni radcowie prawni wpisani są na listy radców prawnych prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych. Z kolei adwokat wpisany jest na listę w okręgowej radzie adwokackiej a organem samorządu zawodowego adwokatury jest Naczelna Rada Adwokacka.

Prawa i obowiązki radcy prawnego oraz adwokata zawarte są w dwóch oddzielnych aktach prawnych:

  • radcowie prawni – ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  • adwokaci – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Jeżeli doszłoby do sytuacji, że radca prawny lub adwokat nie przestrzega zasad etyki zawodowej, to podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej a karą może być m.in. zawieszenie w czynnościach zawodowych lub usunięcie z zawodu.

Decydując się na wybór prawnika można skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata, ponieważ zakres pomocy jakiej mogą udzielić klientowi jest taki sam.

Różnica występuje również w stroju urzędowym radcy prawnego oraz adwokata, a więc w todze, w której występują na rozprawie w sądzie. Główna różnica zauważalna na pierwszy rzut oka sprowadza się do koloru żabotu, który wszyty jest przy kołnierzu togi. U radców prawnych jest to jedwab w ciemnoniebieskim kolorze, natomiast u adwokatów ma on kolor zielony. Ponadto kołnierz i mankiety togi mają aksamitną wypustkę w tych samych kolorach. Z kolei cechą wspólną dla stroju urzędowego radcy prawnego i adwokata jest to, że toga jest suknią fałdzistą z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającą powyżej kostek około 25 cm od ziemi i ma u góry odcinany karczek. Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Toga zapinana jest na 5 guzików krytych. Rękawy togi u góry ułożone są w 7 do 9 kontrafałd, tworzących bufy. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki umieszczony jest zatrzask, na który można zapinać rękaw. Przy kołnierzu togi wszyty jest żabot z ciemnoniebieskiego jedwabiu długości 21 cm, szerokości u dołu 28 cm, ułożony w 13 kontrafałd, z których środkowa, szerokości 2 cm, ma fałdy po obu stronach, a pozostałe biegną w kierunku rękawów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany na guziczek.