Kontakty z dzieckiem w sprawie o rozwód. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Kolejnym z roszczeń, które sąd rozpoznaje w sprawie o rozwód jest roszczenie o ustalenie kontaktów z dzieckiem dla rodzica, który na stałe nie będzie mieszkał z dzieckiem. Żądanie to dotyczy tylko wspólnych małoletnich dzieci małżonków, zatem nie ma zastosowanie wobec:

  1. pełnoletnich dzieci małżonków oraz
  2. dzieci z poprzednich związków małżeńskich małżonków.

Z żądaniem ustalenia kontaktów może wystąpić zarówno małżonek, z którym dziecko na stałe przebywa lub małżonek z którym dziecko nie zamieszkuje. Można również (i to rozwiązanie zalecam) złożyć wniosek o ustalenie kontaktów nawet jeżeli kontakty są realizowane i nie ma w tym zakresie zastrzeżeń.

W żądaniu należy wskazać dni, godziny oraz miejsce, w których kontakty mają się odbywać, a także który z rodziców będzie odpowiedzialny za odbiór i odwiezienie dziecka do jego miejsca zamieszkania.

Muszę także wspomnieć o bardzo ważnej instytucji, która wiąże się z ustaleniem kontaktów jaką jest zabezpieczenie roszczenia. Niestety często zdarza się, że rodzic, z którym dziecko zamieszkuje utrudnia drugiemu rodzicowi lub wręcz uniemożliwia kontaktowanie się z dzieckiem. Wtedy ten drugi rodzic powinien w odpowiedzi na pozew złożyć wniosek o ustalenie kontaktów oraz o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu (lub krótszy czas, jeżeli istnieje taka potrzeba) – są to dwa odrębne roszczenia, zatem każde z nich powinno być sformułowane w odrębnym punkcie.

Czas rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia w praktyce jest różny. Zgodnie z przepisami sąd powinien go rozpoznać w ciągu miesiąca na rozprawie (strony są wzywane do stawiennictwa w sądzie). Niestety w praktyce może to trwać nawet kilka miesięcy – zależy to głównie od wielkości miasta (a tym samym ilości pracy jaką sędziowie mają do wykonania), w którym znajduje się Sąd Okręgowy rozpoznający sprawę o rozwód.

Co należy zrobić w przypadku, gdy w sprawie wiadome jest, że jeden z rodziców nie będzie chciał wykonywać ustalonych kontaktów przez Sąd ? Droga jest dwuetapowa:

  1. wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku;
  2. wniosek o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej.

Każde z tych postępowań będzie trwało. Aby przyspieszyć sprawę w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków orzeczonych przez sąd w zakresie kontaktów można w pozwie rozwodowym złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, co spowoduje, że w przyszłości będzie do przeprowadzenia tylko jedno dodatkowe postępowanie, tj. o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej.

Powyższe żądania mogą również stanowić przedmiot instytucji zabezpieczenia roszczenia, a zatem można wnosić w pozwie rozwodowym, aby sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagroził obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Powyższe roszczenia mogą stanowić kłopot w ich właściwym sformułowaniu, Jeżeli wniosek sporządzisz osobiście może on zawierać braki lub być niejasny dla Sądu, a to tylko przedłuży całą procedurę, co w niektórych przypadkach będzie miało negatywne skutki. Sąd może zobowiązać do jego uzupełnienia lub sprecyzowanie w formie pisemnej lub ustnie na rozprawie, co w stresie wywołanym całym postępowaniem może być trudne do wykonania. Jeżeli sprecyzowanie będzie miało nastąpić w formie ustnej na rozprawie, nie wiesz o co sąd zapyta a niestety dużo czasu do namysłu nie dostaniesz.

Zatem aby zwiększyć możliwość uwzględnienia wniosku przez sąd zalecam skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej zajmującej się sprawami rozwodowymi, gdzie prawnik (radca prawny lub adwokat) sporządzi wniosek w prawidłowy sposób oraz odpowie na wszystkie pytania.