Upadłość konsumencka – kiedy sąd może ją ogłosić czyli tzw. przesłanki pozytywne

Upadłość konsumencką można ogłosić, gdy zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie Prawo Upadłościowe (tzw. przesłanki pozytywne). Należą do nich:

a) upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalny będzie
dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (żadna ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia, zatem należy bazować na orzeczeniach sądowych poruszających temat niewypłacalności dłużnika). Według domniemania zawartego w ustawie Prawo Upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące;

b) do ogłoszenia upadłości wystarczy tylko jeden wierzyciel. Ustawodawca nie wskazuje minimalnej kwoty zadłużenia, która pozwalałby na ogłoszenie upadłości;

Jak można zauważyć przesłanek pozytywnych do ogłoszenia upadłości jest bardzo mało. Poza przesłankami pozytywnymi należy jeszcze wyróżnić przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości, a więc których zaistnienie uniemożliwi ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O przesłankach negatywnych napiszę w kolejnym wpisie na moim blogu.

Moja kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika (radca prawny lub adwokat), który specjalizuje się w zakresie upadłości konsumenckiej, co przełoży się na profesjonalną reprezentację na wszystkich etapach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zapraszam do zapoznania się z krótką informacją na temat upadłości konsumenckiej zawartą na mojej stronie internetowej -> upadłość konsumencka oraz do kontaktu.

Zobacz również: Upadłość konsumencka – jak długo działa syndyk masy upadłości?