Upadłość konsumencka – kiedy Sąd jej nie ogłosi czyli tzw. przesłanki negatywne

Ustawodawca w ustawie Prawo Upadłościowe wskazuje na zaistnienie konkretnych zdarzeń, które wykluczą możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej (tzw. przesłanki negatywne). Jednakże w pierwszej kolejności wskazać należy, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik (czyli przyszły upadły) oraz wierzyciel.

Jeżeli wniosek składa wierzyciel (co obecnie zdarza się rzadko), to Sąd może oddalić jego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika (dłużnika względem tego wierzyciela, który składa wniosek), gdy:

a) majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów (w tym przypadku Sąd musi oddalić wniosek);

b) w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (w tym przypadku Sąd może -ale nie musi – oddalić wniosek).

Z kolei, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa dłużnik, to Sąd oddali jego wniosek jeżeli dłużnik:

a) posiada status przedsiębiorcy, np. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;

b) brak statusu niewypłacalności dłużnika, a więc sytuacja, w której będzie regulował swoje zobowiązania (opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza 3 miesięcy).

Po zmianie ustawy Prawo Upadłościowe kilka lat temu, przesłanki negatywne zostały bardzo mocno ograniczone, kiedyś było ich więcej i nie rzadko zdarzały się sytuacje, że Sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Moja kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na etapie całego postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z ustaleniem planu spłaty wierzycieli. Zdecydowanie warto skorzystać z pomocy prawnika (radca prawny lub adwokat), który pomoże przeprowadzić całe postępowanie, a które dla osoby nie mającej styczności na co dzień z prawem może okazać się zbyt trudne. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią -> kontakt.

Zobacz również: Upadłość konsumencka – kiedy sąd może ją ogłosić czyli tzw. przesłanki pozytywne