Skutki rozwodu – zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość dokonania przez dotychczasowego współmałżonka zmiany nazwiska przyjętego przy zawieraniu związku małżeńskiego.

W takim wypadku bowiem, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem – jeśli przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Podkreślić trzeba, iż w tym zakresie nie obowiązuje żadna rejonizacja – takie oświadczenie można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zobacz również: Skutki rozwodu – ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej (rozdzielność majątkowa)

Oczywiście do przeprowadzenia powyższej procedury potrzebne są ściśle określone dokumenty, a mianowicie:

1) ważny dokument stwierdzający tożsamość, a więc dowód osobisty lub paszport,

2) prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (dostępny w Urzędzie bądź na jego stronie internetowej),

3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 11 zł, płatnej na konto miejscowego Urzędu Miasta lub kwoty 50 EUR opłaty konsularnej.

Przyjęcie przedmiotowego oświadczenia, dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. Następnie przesyła się go do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa.

Po upływie terminu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nazwisko można zmienić tylko i wyłącznie według standardowej procedury, która już nie jest taka prosta.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie rozwodowej lub o podział majątku po rozwodzie, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią prawną w Wałbrzychu, gdzie prawnik (radca prawny) pomoże na każdym etapie sprawy wraz z reprezentacją w sądzie.