Sąsiad blokuje wspólny teren – jakie mam prawa i jak ich dochodzić w sądzie?

Współżycie z sąsiadami często bywa trudne, zwłaszcza gdy dochodzi do sytuacji, w której jeden z nich blokuje wspólny teren, uniemożliwiając korzystanie z niego innym mieszkańcom. W takim przypadku warto znać swoje prawa oraz możliwości dochodzenia ich przed sądem. W niniejszym artykule omówimy podstawowe zasady dotyczące tego problemu oraz poradzimy, jak radzić sobie z takimi utrudnieniami.

Co zrobić, gdy sąsiad blokuje wspólny teren?

Jeśli sąsiad blokuje wspólny teren, pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub administracji budynku z wnioskiem o podjęcie działań naprawczych. To właśnie zarząd jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przepisów wspólnotowych oraz utrzymanie porządku na terenie nieruchomości. Warto wówczas przygotować dowody na niezgodne z prawem zachowanie sąsiada, takie jak zdjęcia czy nagrania wideo.

Jeśli interwencja zarządu nie przyniesie rezultatów, warto rozważyć mediację jako sposób rozwiązania sporu. Mediator to osoba neutralna, której celem jest pomoc stronie w konstruktywnym rozwiązaniu problemu. Mediacja może odbyć się na etapie postępowania sądowego lub wcześniej, a jej zaletą jest możliwość osiągnięcia satysfakcjonującego kompromisu bez konieczności wszczynania sprawy sądowej.

Jeśli jednak powyższe metody zawiodą, można rozważyć skierowanie sprawy do sądu. W takiej sytuacji można dochodzić roszczenia z tytułu naruszenia prawa do korzystania z części wspólnych nieruchomości. We wniosku o wszczęcie postępowania należy przedstawić dowody świadczące o tym, że sąsiad blokuje wspólny teren, a także wskazać, w jaki sposób narusza to prawa wnioskodawcy. Warto również zgromadzić dokumentację dotyczącą prób rozwiązania problemu na drodze pozasądowej. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z naszych porad prawnych w Wałbrzychu.

W toku procesu istotne będzie udowodnienie, że działanie sąsiada zakłóca prawidłowe korzystanie z części wspólnych oraz powoduje konkretne straty lub niedogodności dla innych mieszkańców. Jeśli sąd uzna roszczenie za uzasadnione, może nakazać sprawcy zaprzestanie blokowania terenu oraz zasądzić odszkodowanie za naruszenie praw innych współwłaścicieli.

Z reguły są to postępowania, które cechują się dużym poziomem emocji u każdej ze stron, przytaczane i szczegółowo opisywane w subiektywny sposób są zachowania każdego ze współwłaścicieli mające miejsce nawet wiele lat wstecz. Takie działanie nie sprzyja na skupieniu się na istocie sprawy, co może mieć negatywny wpływ na wynik sprawy. Przepisy prawne w tym zakresie również nie są łatwe do zrozumienia dla osoby na co dzień nie mającej styczności z prawem. Warto w takich sprawach skorzystać z pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata), który podczas spotkania w kancelarii prawnej wyjaśni, na czym należy się skupić w postępowaniu sądowym.

Wniosek powinien być sporządzony w sposób czytelny, jego uzasadnienie musi przedstawiać najważniejsze wydarzenia związane z danym problemem. Warto również przytoczyć przepisy prawne oraz sposób ich zastosowania w tego typu sprawach przez inne sądy, jak również sposób wykładni tych przepisów prezentowany przez Sąd Najwyższy. Z kolei na rozprawie sądowej warto czuwać nad tym, aby jej przebieg nie schodził z właściwego toru. Jedynie na marginesie należy zaznaczyć, że nie ma znaczenia czy strona jest reprezentowana przez radcę prawnego lub adwokata, ich wiedza i przebieg szkolenia nie odbiegają od siebie. Bardziej szczegółowe porównanie przedstawione jest w tym miejscu – radca prawny a adwokat.