Prawnik, radca prawny, adwokat – kto jest kim?

Czy każdy radca prawny to prawnik? Kto może reprezentować Cię w sądzie? Do kogo się udać po poradę prawną? Wyróżniamy co najmniej kilka zawodów prawniczych. Ich jednoznaczna klasyfikacja dla osób niezwiązanych z tą dziedziną może być jednak problematyczna. W dalszej części wpisu wyjaśniamy, kim jest prawnik, radca prawny, adwokat.

Prawnik

To każda osoba przeszkolona w dziedzinie prawa przez wyższe wykształcenie (studia prawnicze). Posiada przygotowanie do obrony w jurysdykcjach cywilnych, karnych, handlowych, społecznych czy administracyjnych, przy czym niezbędny jest wybór określonej specjalizacji. Oprócz tego może zapewniać doradztwo prawne, a także uczestniczyć w pozasądowych porozumieniach, przygotowywaniu umów i opinii itd.

Prawnikiem jest każdy radca prawny, adwokat, a także sędzia, prokurator, notariusz, chociaż aby wykonywać wymienione zawody, oprócz ukończenia studiów prawniczych niezbędne jest uzyskanie dodatkowego tytułu zawodowego.

Radca prawny

Radca prawny to prawnik, który ukończył pięcioletnie studia prawnicze, a następnie trzyletnią aplikację radcowską, zdał egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Świadczy pomoc prawną polegającą na m.in. udzielaniu porad, konsultacjach prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, występowanie w roli pełnomocnika lub obrońcy przed sądami, urzędami.

Adwokat

Adwokat to prawnik, który ukończył pięcioletnie studia prawnicze, a następnie trzyletnią aplikację adwokacką, zdał egzamin zawodowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskał wpis na listę adwokatów. Podobnie jak radca prawny specjalizuje się w ochronie prawnej i jest upoważniony do reprezentowania swoich klientów przed sądami czy urzędami.

Jak wynika z powyższego pomiędzy zawodami radcy prawnego i adwokata nie ma żadnej różnicy; każdy z nich musi ukończyć studia prawnicze, aplikację oraz zdać egzaminy organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zatem zarówno radca prawny jak i adwokat oferują taką samą pomoc dla klienta zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym (na wszystkich jego etapach).