Po ilu latach dochodzi do zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to jeden ze sposobów nabycia własności nieruchomości. Mechanizm ten nie opiera się jednak na zawartej między stronami umowie, lecz na podstawie uregulowań prawnych. Jedną z istotnych przesłanek do stwierdzenia zasiedzenia jest upływ czasu, przez jaki nieruchomość była w posiadaniu samoistnym.

Zasiedzenie nieruchomości. Jak długo trzeba czekać?

Do zasiedzenia dochodzi na skutek długotrwałego użytkowania i traktowania danej rzeczy (w tym przypadku nieruchomości) jak właściciel przez odpowiedni okres. Zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego:

  • § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
  • § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

W praktyce najczęściej spotykanym sposobem zasiedzenia jest zasiedzenie w złej wierze, a więc okres nieprzerwanego posiadania samoistnego musi trwać aż 30 lat.

Kwestie związane z zasiedzeniem bywają dość zawiłe, dlatego też w przypadku tego typu spraw zawsze warto skorzystać z fachowej pomocy radcy prawnego.

Należy przy tym podkreślić, że w przypadku zasiedzenia mamy do czynienia z nieruchomością, która nadal ma swojego właściciela, jednak wykazuje on brak zainteresowania działką, domem bądź mieszkaniem, stąd też rzecz przechodzi na osobę, która w praktyce o daną rzecz dbała i z niej korzystała. Instytucja ta jest więc formą uporządkowania stanu prawnego, aby odzwierciedlał on rzeczywistość.

Przerwanie biegu zasiedzenia

Warto przy tym wspomnieć o przerwaniu biegu zasiedzenia. Termin ten oznacza, że bieg 20 lub 30-letniego terminu przestać biec co uniemożliwi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie. Jest to sytuacja, w której właściciel nieruchomości podejmuje kroki prawne w celu ustalenia lub potwierdzenia swoich praw do nieruchomości. Właściciel nieruchomości może podnosić zarzut przerwania biegu zasiedzenia przed sądem, co może doprowadzić do sytuacji, że osoba kierująca sprawę do sądu (chcąca zasiedzieć nieruchomość) przegra sprawę, z czym będą się wiązały koszty postępowania sądowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że opłata od wniosku o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenia wynosi 2.000 zł.