Czy można odwołać wykonaną darowiznę?

Umowa darowizny najczęściej jest zawierana między członkami rodziny. Mimo to zdarza się, że darczyńca podejmuje decyzję o jej cofnięciu. Powodów może być wiele. Poniżej dowiesz się, w jakich sytuacjach jest to możliwe, a także, co trzeba zrobić, aby odwołanie darowizny było skuteczne w rozumieniu przepisów prawa.

Odwołanie darowizny – kiedy jest dozwolone?

Darowizna może być dokonana lub niedokonana, co przekłada się na zasady jej odwoływania. Jeżeli przedmiot nie został jeszcze przeniesiony na rzecz obdarowanego, sprawa jest nieco prostsza. Wówczas cofnięcie umowy jest możliwe pod warunkiem wskazanym w art. 896 Kodeksu cywilnego. Darczyńca ma do tego prawo, jeżeli jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla:

  • jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb,
  • bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

A co w przypadku, gdy przedmiot został już wydany? Zgodnie z art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Jeżeli nie wiesz, czy w danych okolicznościach ziściła się wspomniana przesłanka, skorzystaj z pomocy radcy prawnego z Wałbrzycha lub innego miasta.

Jak w praktyce można odwołać darowiznę?

Aby odwołać darowiznę, darczyńca musi złożyć jednostronne oświadczenie woli adresowane do obdarowanego. Chodzi więc po prostu o wyrażenie swojego zamiaru w formie ustnej i pisemnej. W celach dowodowych lepiej jest oczywiście zastosować drugą formę. Będzie ona przydatna, jeżeli obdarowany nie zechce wydać przedmiotu. Wynika to z faktu, że w takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wkroczenie na drogę sądową.