Opłata Maut – zwrot nienależnie pobranej części opłaty w Niemczech za przejazd ciężarówką

ZWROT OPŁATY MAUT W NIEMCZECH

Niemiecka opłata za przejazd ciężarówką tzw. MAUT. Nieprawidłowo naliczony i pobrany Maut zostanie przez państwo niemieckie zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w części zwrócony. Firmy spedycyjne i transportowe otrzymają zwrot kosztów poniesionych z tytułu utrzymania niemieckiej policji drogowej. Uprawnionym do zwrotu jest każdy przewoźnik, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedynym warunkiem jest opłacenie Maut. Warunkiem zwrotu jest złożenie wniosku. Aby skutecznie przerwać okres przedawnienia opłaty za rok 2017, wniosek należy złożyć do dnia 31.12.2020 r.

Radca prawny lub adwokat, który współpracuje z naszą kancelarią na terenie Niemiec pomoże Państwu w odzyskaniu części opłaty. W tym celu proszę o kontakt z kancelarią, wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.