Co zrobić jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Wiele osób decyduje się na ubezpieczenie swojego majątku, aby zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi. To niewątpliwie rozsądna inwestycja. Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania i wcale nie są one jednostkowe. Co w takim przypadku zrobić?

Jak się zachować w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przyczynę odmowy. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy nie zostały spełnione warunki umowy lub ubezpieczony nie dopełnił wszystkich formalności. W takiej sytuacji warto dokładnie przeanalizować umowę i upewnić się, że wszystkie wymagania zostały spełnione. W przeciwnym razie może okazać się, że decyzja TU jest słuszna.

Jeśli jednak okazuje się, że ubezpieczyciel nie ma podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania, należy podjąć dalsze kroki. Warto skontaktować się z przedstawicielami ubezpieczyciela i wyjaśnić swoją sytuację. Często towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne do negocjacji i szukania kompromisów, ale z reguły z korzyścią finansową dla siebie niż poszkodowanego. Warto również uzyskać poradę prawną od radcy prawnego lub adwokata, aby wiedzieć jakich argumentów użyć w rozmowie z przedstawicielami ubezpieczyciela.

Jeśli jednak negocjacje nie przynoszą rezultatów, ponownie warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach ubezpieczeniowych. Taki specjalista może pomóc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i reprezentować interesy ubezpieczonego przed sądem. Zajmując się sprawami z zakresu odszkodowań w Wałbrzychu, zauważam, że niekiedy nie ma nawet konieczności wszczynania postępowania i wystarcza przeprowadzenie postępowania polubownego np. z udziałem rzecznika Finansowego, jednakże rzadko one przynoszą korzyść.

Warto pamiętać, że każda odmowa wypłaty odszkodowania musi być poparta odpowiednimi dokumentami i uzasadnieniem. Warto zwrócić się z żądaniem przesłania pełnych akt szkodowych np. na adres e-mail, co pozwoli ustalić jakimi dokumentami dysponuje towarzystwo ubezpieczeń w tej konkretnej sprawie. W praktyce zdarza się, że towarzystwo czasami odmawia wysłania akt szkodowych.

Na uwadze również trzeba mieć, że propozycje ugodowe, które proponuje towarzystwo ubezpieczeń, nie zawsze są korzystne dla poszkodowanego, bowiem na drodze sądowej może on uzyskać znaczenie wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie niż w trakcie polubownych rozmów z towarzystwem ubezpieczeń.