Windykacja przedsądowa – co to właściwie jest?

Windykacja przedsądowa to proces, który ma na celu odzyskanie należności od dłużników bez konieczności dochodzenia swoich praw przed sądem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając jego istotę, etapy oraz korzyści płynące z jego zastosowania.

Na czym polega windykacja przedsądowa?

Windykacja przedsądowa polega na podejmowaniu różnych działań, mających na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań. Proces ten opiera się na przekonywaniu dłużnika o konieczności spłaty zadłużenia, przede wszystkim poprzez kontakt telefoniczny, korespondencję mailową lub listowną. Ważne jest, aby działania te były podejmowane w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującym prawem, aby nie narazić się na zarzuty naruszenia dóbr osobistych dłużnika. Jeżeli pisma takie sporządzane są przez prawnika (radcę prawnego), to zyskują one dodatkowy walor wiarygodności tekstu zawartego w piśmie.

Jak przebiega windykacja przedsądowa?

Windykacja przedsądowa dzieli się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest analiza dokumentacji dotyczącej długu, weryfikacja danych dłużnika oraz ustalenie wysokości należności. Następnie windykator podejmuje próby kontaktu z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyn zaległości oraz ewentualnego wypracowania planu spłaty zadłużenia. W kolejnym etapie, jeśli dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, windykator może zastosować różne metody perswazji, takie jak przypomnienie o konsekwencjach prawnych wynikających z niewywiązania się z zobowiązań a te mogą polegać nawet na odpowiedzialności karnej lub licytacji majątku po uzyskaniu orzeczenia sądu (nakazu zapłaty lub wyroku).

Korzyści płynące z windykacji przedsądowej

Jako kancelaria adwokacka z Wałbrzycha, zauważamy, że windykacja przedsądowa ma wiele zalet w porównaniu z procesem sądowym. Po pierwsze, jest znacznie tańsza i szybsza. Koszty sądowe mogą być bardzo wysokie, a rozprawy sądowe często trwają wiele miesięcy, a nawet lat. Po drugie, windykacja przedsądowa daje większe szanse na zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem, co może być istotne w przypadku długotrwałej współpracy biznesowej. Po trzecie, proces ten pozwala na elastyczne podejście do problemu oraz indywidualne dostosowanie strategii windykacyjnej do konkretnej sytuacji.

Warto skontaktować się z kancelarią prawną, w której prawnicy (radca prawny lub adwokat) przeanalizują konkretną sprawę i w ramach porady prawnej wskażą jak szeroki powinien być etap windykacji przedsądowej. Nie rzadko zdarzają się sprawy, że wystarczające jest wysłanie jednego pisma do dłużnika, aby stwierdzić, że polubownie dłużnik nie zwróci pieniędzy. Ważny jest także rodzaj zadłużenia, bowiem inne kroki podejmuje się w przypadku długu wynikającego z nieopłaconej faktury a inne gdy dług dotyczy zaległych alimentów. Warto skorzystać z porady prawnej, aby dowiedzieć się jakie kroki należy podjąć w swojej sprawie.