F.A.Q

Radca Prawny Patryk Łytko

Różnice między radcą prawnym a adwokatem

Wiele osób zastanawia się, czym różni się radca prawny od adwokata, szczególnie podczas szukania kancelarii oferującej porady prawne. Warto na samym wstępie zaznaczyć, że radca prawny i adwokat to dwa różne, choć podobne do siebie zawody. Ich prawa i obowiązki zostały zawarte w dwóch dokumentach: Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i Ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Podobieństwa między zawodami

Zgodnie z Art. 4.1 i Art. 6.1. wspomnianych Ustaw, do obowiązków radcy prawnego i adwokata należy świadczenie pomocy prawnej polegającej na „udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. Przedstawiciele obu tych zawodów mogą także sporządzać odpisy dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, do czego uprawniają ich Art. 4.1.b oraz Art. 6.3. wymienionych Ustaw. Prawa i obowiązki radcy prawnego oraz adwokata są więc bardzo podobne, lecz zawody te różnią się także między sobą pod pewnym względami.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Oprócz oczywistych różnic widocznych w nazwach obu zawodów rozbieżności możemy znaleźć także w określeniach wskazujących na miejsce pracy radcy i adwokata. Podczas gdy radca prawny świadczy swoje usługi w kancelarii prawnej lub kancelarii radcy prawnego, adwokat przyjmuje klientów w kancelarii adwokackiej. Podstawową różnicą między zawodami jest fakt, że adwokat pracuje w zespole adwokackim lub w spółce, a nie może pełnić swoich obowiązków, pozostając w stosunku pracy. Z kolei radca prawny może pracować w spółce, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach stosunku pracy. Jedynym wyjątkiem są sprawy karne i karnoskarbowe – w takich przypadkach radca prawny pełniący funkcję obrońcy nie może pozostawać w stosunku pracy.

Radca prawny czy adwokat – do kogo udać się po poradę prawną?

Decydując się na skorzystanie z konsultacji prawnej, nie ma dużego znaczenia, czy wybierzesz adwokata, czy radcę prawnego, gdyż obecnie kompetencje przedstawicieli obu tych zawodów są do siebie bardzo zbliżone. Konsultacja z adwokatem lub radcą prawnym może odbyć się w dowolnej sprawie z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa karnego oraz windykacji należności.